Rämpsposti kõrvaldamine: Microsoft Outlook Express


NB! 01.01.2018 lõpeb HITSA postiteenuse pakkumine.

Nõuanded postkastiteenuse kasutamise lõpetajale


 1. Avage Outlook Express ja seal Inbox
 2. Avage menüüst Tools -> Message Rules -> Mail...
  Avaneb aken, kus saate hakata kirjeldama reeglit rämpsposti eemaldamiseks
 3. Tehke ülemises kastis linnuke lahtrisse "Where the Subject line contains specific words"
 4. Tehke keskmises kastis linnuke lahtrisse "Move it to the specified folder"
 5. Vajutage alumises kastis "contains specific words"
 6. Kirjutage ***SPAM***
 7. Vajutage Add
 8. Vajutage OK
 9. Satute tagasi eelmisesse aknasse
 10. Vajutage "specified"
 11. Avage "Local Folders". Ilmuvad nähtavale erinevad kaustad
 12. Vajutage New Folder
 13. Kirjutage SPAM
 14. Vajutage OK
 15. Valige kaust SPAM
 16. Valjutage OK
  Jõudsite tagasi algsesse aknasse, kus on näha kirjeldatud reegel, mis tõstab rämpsposti folderisse SPAM.
 17. Vajutage OK

Kui eelmised sammud läksid korda, läheb edaspidi rämpspost otse kausta SPAM.

NB! Kustutage sellest kaustast aeg-ajalt kirju, muidu raiskab rämpspost asjatult teie arvuti kettamahtu.