Rämpsposti kõrvaldamine: Microsoft Outlook


NB! 01.01.2018 lõpeb HITSA postiteenuse pakkumine.

Nõuanded postkastiteenuse kasutamise lõpetajale


 1. Avage Microsoft Outlook ja seal Inbox.
 2. Valige menüüst Tools -> Rulez Wizard.
  Avaneb järgmine aken:
 3. Vajutage New.
  Avaneb aken, kus saab valida reegli tüüpi.
 4. Valige "Check messages when they arrive"
 5. Vajutage Next
  Avaneb aken, kust saab valida, mida kirjas just täpselt kontrollitakse
 6. Tehke linnuke lahtrisse "with specific words in the message header"
 7. Alumisse valgesse kastikesse ilmub reegli kirjeldus "Apply this rule after the message arrives with specific words in the message header"
 8. Vajutage alumises kastikeses "specific words"
  Avaneb väike aken, kuhu tuleb kirjutada, millist rida päisest otsitakse
 9. Kirjutage "X-Spam-Status: Yes"
 10. Vajutage OK
 11. Vajutage Next
  Avaneb aken, kus saab määrata, mida antud kirjaga teha.
 12. Tehke linnuke lahtrisse "move it to the specified folder"
 13. Alumisse valgesse kastikesse ilmub tekst "Apply this rule after the message arrives with X-Spam-Status: Yes in the message header
  move it to the specified folder"
 14. Vajutage alumises kastikeses "specified"
  Avanenud aknas saab valida kausta, kuhu rämpspostiks tunnistatud kirjad panna
 15. Valige New...
 16. Kirjutage SPAM
 17. Vajutage OK
 18. Vajutage OK
 19. Vajutage Next
  Selles aknas saate valida, millised erandeid teha ülalpool kirjeldatud reegli kohta. Esialgu pole tarvis mingeid erandeid teha
 20. Vajutage Next
 21. Tehke linnuke lahtrisse "Run this rule now on messages already in "Inbox"."
 22. Vajutage Finish
  Taas olete tagasi aknas, kust te reegli tegemist alustasite. Nüüd on aknas näidatud ka äsja kirjeldatud reegel.
 23. Vajutage OK

Kui eelmised sammud läksid korda, läheb edaspidi rämpspost otse kausta SPAM.

NB! Kustutage sellest kaustast aeg-ajalt kirju, muidu raiskab rämpspost asjatult teie arvuti kettamahtu.