EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

2001: Magistraalsidekulud

Haridusvõrgu magistraalsidekulud 2001. aastal kaeti kahest allikast pärinevate vahenditega:

  • Riigieelarveseadusega riigi poolt ostetavate tööde ja teenuste jaoks ette nähtud 6.27 miljonit krooni (sideliinide ja magistraalvõrgu arendamiseks);
  • Vabariigi Valitsuse poolt eelarvevälisest omandireformi reservfondist 11.12.2001 eraldatud 6.97 miljonit krooni (rahvusvahelise andmeside ja riigisisese magistraalvõrgu kulude katteks).

Riigieelarvevahendid:
Riigi poolt ostetavad
tööd ja teenused
Lisaeraldis VV
eelarvevälisest omandireformi reservfondist
Kokku

Tuh.kroonides Tuh.kroonides Tuh.kroonides
Kasutatavad vahendid 6,270 6,970 13,240
Kulud,
sealhulgas
6,270 6,129 12,399
Väliskanali transiitliiklus 1,316 634 1,950
Väliskanali kuutasud 1,875 923 2,798
GEANT välisühendus 139 2,360 2,499
USENET uudised 163 - 163
Sisemagistraalide kuutasud 2,266 1,648 3,914
Magistraalide muutmine 24 - 24
Tasu E1 portide eest 78 39 117
Juurdepääsukanalite arvete edastamise kulud; ettemaks asutuste juurdepääsukanalite eest* -194 304 110
Juurdepääsukanalite liitumine 1 - 1
Sissehelistamisnumbrid seadmekappides 21 - 21
Sissehelistamiskeskuse liin 51 - 51
Seadmete garantiihooldus 200 63 263
TIX-LAN kuutasu 15 - 15
Seadmekapikohtade rent 315 158 473
Vahendite jääk aasta lõpuks
841 841

* Ettemaksuna tasutud summa laekub asutustelt tagasi 2002. aasta jaanuaris-veebruaris.

29.jaanuar 2001 eenet@eenet.ee