Veebimajutus EENeti serveris nw.eenet.ee

Veebimajutuse pakkumine lõppes alates 01.07.2018.


Haridus-, teadus- ja kultuuriasutused saavad soovi korral majutada oma veebi EENeti hallatavasse serverisse nw.eenet.ee.
Teenus sobib neile, kes saavad iseseisvalt hakkama kodulehe sisuhaldussüsteemi valiku, seadistamise ja uuendamisega ning kodulehe jooksva haldamisega.
Teenuse eest tuleb asutusel tasuda vastavalt EENeti teenuste hinnakirjale.

Hinnakiri | Kasutajaks saamine | Leping ja kasutajakonto andmed
Serveri võimalused ja kasutusjuhendid | KKK | http://nw.eenet.ee/ | Juhtpaneeli kasutusjuhend |


Kuidas saada veebimajutust serveris nw.eenet.ee

Veebimajutust soovivalt asutuselt ootame avaldust aadressile eenet@eenet.ee. Avalduses palume saata

 1. asutuse nimi;
 2. veebi (kodulehekülje) soovitud aadress;
 3. kirjeldus, millist materjali asutus avalikult kättesaadavaks soovib teha;
 4. kui asutusel ei ole veel teenuste osutamise kohta lepingut EENetiga, on vaja määrata asutuse administratiivne ning tehniline kontaktisik ja teatada nii asutuse enda kui teenuse eest tasuja andmed (kui tasujaks on mõni teine asutus). Vt lepinguks vajalikud andmed.
 5. Asutus võib määrata eraldi inimese selle veebimajutuskontoga tegelema. Sel juhul ootame ka serveradmin'i nime, telefoninumbrit ja e-aadressi. Kui eraldi inimest määratud ei ole, loetakse asutuse tehniline kontaktisik ka serveradminiks. Serveradmini muutmise õigus on tehnilisel kontaktisikul.

Leping ja kasutajakonto andmed

Kui asutus kvalifitseerub EENeti kliendiks, loob EENet veebimajutuskonto ja saadab asutusele allkirjastamiseks teenuslepingu või selle olemasolul uue lepingulisa. Lepingulisas on toodud

 • Serveriruumi aadress EENeti serveris kujul http://<domeeninimi>
 • EENeti serveri nimi (nw.eenet.ee)
 • Kirjeldus, millist materjali asutus soovib EENeti serveris publitseerida
 • Ftp server
 • Konto kasutajanimi (login)
 • Muud tingimused serveriruumi kasutamisel
Lisaks saadab EENet e-postiga tehnilisele kontaktisikule
 • Konto kasutajanime ja parooli
 • Esimese MySQL andmebaasi nime, kasutajanime ja parooli

Veebimajutuse kasutamise tingimused

 • Veebilehe loomine, ülespanemine, materjalide lisamine ja hooldamine on asutuse enda teha. Seejuures tuleb kindlasti kinni pidada EENeti võrgueeskirjast.
 • NB! Kui automaatne viirusekontroll leiab mõnest failist EENeti serveris viiruse, on EENetil õigus see fail kohe serverist eemaldada. EENet saadab asutuse tehnilisele kontaktisikule eemaldamise kohta teate ja hoiab probleemset faili alles teate saatmisest alates 1 kalendrinädala jooksul. Seejärel fail kustutatakse.
 • Asutus peab EENeti serveris avaldatava veebi avalehele paigutama EENeti logo, mis viitab omakorda EENeti veebile www.eenet.ee.
 • Kui EENeti serverisse paigutatud materjal ei vasta teenuslepingus kirjeldatule, headele kommetele või EENeti võrgueeskirjale, on EENetil õigus juurdepääs sellele sulgeda. Taasavamine toimub peale materjali viimist hariduse ja teaduse andmesidevõrku sobivale kujule.

Probleemidest palume teatada eenet@eenet.ee


Viimati uuendatud 10.07.2017