Nõuanded postkastiteenuse kasutamist lõpetavale asutusele

NB! 01.01.2018 lõpeb HITSA postiteenuse pakkumine.

Kuidas toimida | Korduvad küsimused ja nende vastused

Kuidas toimida, et postkastid uue teenusepakkuja juures kasutusele võtta

Postkastiteenusest loobumiseks ja uue teenusepakkuja juures sama domeeniga postkastide
(näiteks domeeni naidiskool.ee puhul aadressidega kasutaja@naidiskool.ee)
kasutuselevõtuks on asutusel vaja:

 1. Leida uus teenusepakkuja
  • Kui uue teenusepakkuja juures on vajalik oma domeeniga postkastide saamiseks esmalt domeeni kuuluvust tõendada (verification), tellida oma domeeni nimeserveriteenuse pakkujalt vajalik TXT kirje vm toimingud vastavalt uue teenusepakkuja juhistele
 2. Luua uue teenusepakkuja serveris vajalikud postkastid ja lisada neile vajalikud aadressid (näiteks kasutaja@naidiskool.ee).
 3. Luua uue teenusepakkuja serveris ka kõik vajalikud muud suunamised ehk aliased (näiteks kogukool@naidiskool.ee suunamine kogukoolinaidis@lists.eenet.ee listile)
 4. Lasta oma domeeni nimeserveriteenuse pakkujal suunata oma domeeni MX-kirje uue teenusepakkuja postiserverile.
 5. Seejärel hakkavad uued kirjad laekuma juba uue teenusepakkuja juurde.
  NB! Erand! Kuni postkastid ja suunamised on EENeti serveris alles ja nende 'küljes' on nö ärakolinud domeeniga aadressid (kasutaja@naidiskool.ee), suunduvad samas EENeti serveris asuvatest teistest postkastidest ja samuti EKISest saadetud uued kirjad ikkagi vanasse, EENeti serveris olevasse postkasti või kui postkast on EENeti serverist vahepeal kustutatud, saavad vastuseks veateate. St kasutajad peavad esialgu kahes kohas uute kirjade laekumist kontrollima ja on ka oht kirjade kaotsiminekuks.
  Et EENeti serverisse ühtegi uut kirja enam ei tuleks, aga kasutajatel oleks võimalus senises postkastis olevatele kirjadele veel kolimiseks juurde pääseda, saab kasutada järgmist lahendust:
  • Tellida EENetilt postkastiteenuse juurde ajutise pseudodomeeni lisamine (näiteks ajutinenaidiskool.ee)
  • Lisada juhtpaneelis (https://haldaja.eenet.ee) igale postkastile pseudoaadress (näiteks kasutaja@ajutinenaidiskool.ee) ja eemaldada senine aadress (näiteks kasutaja@naidiskool.ee)
  • Eemaldada juhtpaneelis muude suunamiste juurest senise domeeniga suunamised (näiteks kogukool@naidiskool.ee suunamine kogukoolinaidis@lists.eene.ee listile)
  • Tellida EENetilt postkastiteenuse juurest senise domeeni (näiteks naidiskool.ee) eemaldamine.
   Seejärel on tagatud, et EENeti serveris olevatesse postkastidesse ei lisandu enam ühtegi uut kirja.
 6. Lasta kõigil postkastide kasutajatel vajalikud kirjad EENeti serveris olevatest postkastidest alla laadida (või uude postkasti kopeerida vmt - vastavalt kasutajate eelistustele).
 7. Veenduda, et kõik vajalikud kirjad on kasutajatel EENeti serveris olevatest postkastidest kätte saadud.
 8. Kui ei ole saabunud 2017. aasta lõpp, siis tellida seejärel EENetilt postkastiteenuse kustutamine (eenet@eenet.ee).

EENet kustutab postkastiteenuse (sh kõik postkastid) ja kui see toimub enne 2017. aasta lõppu, tagastakse kliendile aasta lõpuni jääva perioodi eest tehtud ettemaks.

Korduvad küsimused

Millist e-postkastide teenuse pakkujat soovitate?
Vastus: Eri teenusepakkujate hindade ja tingimustega tutvumine ja valiku tegemine jääb siiski asutuse enda hooleks.

Kas meie asutus ei saa pärast 1.1.2018 enam oma domeeniga postkaste kasutada?
Vastus: Saab küll, aga vaja on leida uus postkastiteenuse pakkuja. Täpsemad juhised vt eespool.

Kas listiteenus jääb alles (listid @lists.eenet.ee-lõpuga)?
Vastus: Jah, listiteenus jääb käima.
Kui asutuse postiteenuse juures on tehtud mõni suunamine listiaadressile, siis tuleb uus suunamine teha uue teenusepakkuja juures.


07.11.2017