Postkastiteenuse juhtpaneeli kasutamisjuhend

NB! 01.01.2018 lõpeb HITSA postiteenuse pakkumine.

Nõuanded postkastiteenuse kasutamise lõpetajale


Postkastiteenust EENeti serveris saab asutuse esindaja hallata veebipõhise juhtpaneeli haldaja.eenet.ee kaudu:

 • lisada uusi postkaste
 • muuta postkastide andmeid ja kustutada ülearuseid postkaste
 • vahetada ununenud postkastikontode paroole
 • lisada, muuta ja kustutada suunamisi (aliased)

Postkastiteenuse juhtpaneeli kasutamisjuhend: Sisenemine | Postkastiteenuse pakett | Postkastid | Suunamised | Domeenid | Seaded

Postkastiteenuse muu info: Hinnakiri | Postkastiteenuse tellimine, käivitamine, leping | Postkastide kasutamisjuhendid | Veebipost https://webmail.edu.ee


Juhtpaneeli sisenemine

Juhtpaneel asub https://haldaja.eenet.ee

Juhtpaneeli sisenemiseks on vaja postkastiteenuse haldaja kasutajanime ning parooli; võimalik on siseneda ka D-kaardi, Mobiili-ID või Open-ID abil.

Kui see kasutajanimi ja/või parool on ununenud või soovib asutus postkastiteenuse haldajat välja vahetada, tuleb pöörduda aadressil eenet@eenet.ee

Postkastiteenuse pakett

Postkastiteenuse kõige väiksem pakett võimaldab teha kuni 50 postkasti ja see pannakse teenuse loomisel vaikimisi paketiks. Soovi korral saab asutus kohe tellida ka suurema paketi, näiteks kuni 100 või kuni 150 postkasti. NB! Teenuse maksumus sõltub paketi mahust, vt hinnakirja.

Kui postkaste on juba nii palju, kui kehtivas paketis lubatud, ei saa neid juurde lisada. Sel juhul tuleks kontrollida, kas kõik postkastid on vajalikud; mitteaktiivsed (näiteks lahkunud töötajate) postkastid tuleks kustutada.

Paketi muutmise soov tuleb saata EENetile (eenet@eenet.ee). Paketi mahu suurendamise puhul esitab EENet asutusele järgmisel kuul asutusele täiendava arve, vähendamise puhul aga kreeditarve.

Postkastid

 • Uue postkasti lisamiseks
  • Klõpsa: "Lisa uus postkast"
  • Sisesta postkasti kasutaja täisnimi (näiteks Miralda Kask), aadress (näiteks miralda; domeeni saab valida teenusega seotud domeenide seast) ja vajuta nupule 'Salvesta'.
  • Juhtpaneel näitab seejärel uue postkasti andmeid, mis tuleb anda postkasti kasutajale edasi.
 • Postkasti kasutaja täisnime muutmiseks (näiteks abiellumise järel uue perekonnanime saamise tõttu) tuleb postkasti juures klõpsata senisele nimele ja sisestada uus.
 • Kasutajanime muuta ei saa, see on seotud postkastiga. Postkasti lubatud mahtu ei saa samuti muuta, see on määratud teenuse tingimustega.
 • Kui kasutaja on oma postkasti parooli unustanud, saab parooli tähistavatele tärnidele klõpsates panna postkastile uue parooli.
 • Kui ühel postkastil peab olema mitu e-aadressi (näiteks soovitakse saada lisaks miralda@meiekool.edu.ee kirjadele ka direktor@meiekool.edu.ee kirjad samasse postkasti), tuleb valida postkasti juures 'Lisa uus aadress' ning sisestada uue aadressi algus (näiteks direktor).
 • Kui ühel postkastil on mitu e-aadressi, saab neid ükshaaval kustutada iga aadressi real olevale kustutamise nupule vajutades. Et postkastil peab olema vähemalt üks aadress, siis viimast aadressi kustutada ei lubata.
 • Postkasti (või selle mõnda aadressi) saab ajutiselt sulgeda, kui muuta postkasti (aadressi) staatus aktiivsest suletuks.
 • Mittevajaliku postkasti kustutamiseks tuleb vajutada postkasti real olevale kustutamise nupule .
  NB! Kui kustutada postkast EENeti serverist, siis kustuvad ka kõik EENeti serveris selles postkastis olevad kirjad! Lahkuva töötajaga võiks kokku leppida tähtaja, mis ajaks ta oma vajalikud kirjad serverist ära kopeerib, ja kustutada postkast alles pärast seda.

Suunamised

Suunamistega määratakse, millis(t)esse postkasti(desse) ehk sihtkohta mingile aadressile saadetavad kirjad lähevad. Ühe aadressi kirjad saab suunata mitmesse postkasti (sihtkohta) või ainult ühte postkasti (sihtkohta).

Uue suunamise lisamine
 • Kui suunamist soovitakse teha EENeti serveris olevale postkastile, tuleb sisestada sihtkoha lahtrisse selle postkastikonto nimi (näiteks meiekool1); süsteem pakub sihtkoha lahtri all sellise nimega algavaid postkaste. Et suunamine jõustuks, tuleb klõpsata pakutavatest õigele sihtkohale, mispeale ilmub sihtkoha lahtrisse kollasel taustal kastike selle postkasti kasutaja täisnimega.
 • Kui suunamist soovitakse teha väljaspool EENeti serverit olevale postkastile või listile, tuleb sisestada sihtkoha lahtrisse terve aadress (näiteks meiekoolilist@lists.eenet.ee). Lahtri all näidatakse siis teksti Väline: 'meiekoolilist@lists.eenet.ee' ning kui näidatav aadress on õige, tuleb sellele klõpsata, mispeale ilmub sihtkoha lahtrisse kollasel taustal kastike lisatud aadressiga.
 • Kui kogemata sai sihtkohaks vale postkast/aadress, saab selle kohe eemaldada kollases kastikeses olevale ristile klõpsates.
 • Mitme sihtkoha puhul tuleb postkastide sisestamist samamoodi jätkata, kuni sihtkoha lahtris on kõik soovitud sihtkohad kirjas, seejärel vajutada 'Salvesta'.
 • Uus suunamine ilmub suunamiste lehele.

Suunamiste muutmine ja kustutamine toimub sarnaselt postkastide andmete muutmise ja kustutamisega.

Kui aadress peab vastama ainult ühele postkastile, saab sellise aadressi määrata postkastide haldamise lehel: https://haldaja.eenet.ee/email_admins/mailboxes (ja sealt vajaliku postkasti juures 'Lisa uus aadress') ja ei peagi suunamiste lehele minema.

Domeenid

Domeeni lisamine

Domeeni lisamine on vajalik juhul, kui asutus soovib kasutada mitme domeeniga postkaste (näiteks kasutajanimi@koolinimi.edu.ee ja kasutajanimi@huviringid.koolinimi.edu.ee). Teenusega on võimalik siduda kuni kolm domeeni.

Et uue domeeniga postkaste saaks luua ja kasutada, tuleb

 • tellida EENetilt (eenet@eenet.ee või hostmaster@eenet.ee) domeeni lisamine postkastiteenusele ja
 • lasta domeeni MX-kirje nimeserveris suunata EENeti postiserverile mail.edu.ee.
  Nõu saab EENeti hostmasterilt (hostmaster@eenet.ee) ja lisainfot domeenide registreerimise kohta domeeniteenuse lehelt.
 • teha vajalikud postkastid selle domeeniga.

Domeeni kustutamine

 • Domeeni kustutamisel juhtpaneelis eemaldatakse domeen postkastiteenuse juurest.
 • Kustutada saab ainult neid domeene, mida postkastide jaoks kasutusel ei ole.
 • Domeeni kustutamine postkastiteenuse juurest ei too kaasa mingeid muudatusi nimeserverites. Domeen või selle MX-kirje(te) kustutamine nimeserverist tuleb tellida vastava nimeserveri administraatorilt. Nõu saab EENeti hostmasterilt (hostmaster@eenet.ee).

Seaded

Seadete alt saab postkastiteenuse haldaja muuta oma e-postiaadressi, millele ta soovib saada EENetilt postkastiteenusesse puutuvaid teateid, isikukoodi Open-ID kasutamiseks, luua uut parooli postkastiteenuse juhtpaneeli sisenemiseks.

ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamine

ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamine on realiseeritud Openid.ee teenuse kaudu. Esimesel korral tuleb siseneda kasutajanime ja parooliga ja Seadete alt sisestada OpenID lahtrisse oma isikukood. Korrektse isikukoodi sisestamise järel kuvatakse OpenID lahtris URL, näiteks:
https://openid.ee/i/EE:31234567890
Edaspidi saab konto juhtpaneeli sisse logida juba ID-kaardi või Mobiil-ID nuppe kasutades.

Kui sama isikukood on sisestatud mitme EENeti teenuse juurde (näiteks postkastiteenuse, HAVIKEse ja veebimajutusteenuse juhtpaneelidesse), saab hallatava teenuse valida juhtpaneelis näidatavast nimekirjast. Teenust saab vahetada ka välja logimata lingi "vaheta kasutajat" alt.


Viimati uuendatud 13.06.2014.