Postkastikeskonna vahetamine


NB! 01.01.2018 lõpeb HITSA postiteenuse pakkumine.

Nõuanded postkastiteenuse kasutamise lõpetajale


Kirjade kaustad on kõigi kolme postkastikeskkonna jaoks ühised. Igas keskkonnas on kasutusel aga eraldi aadressraamat ja eraldi kasutajaandmed.

Horde -> SquirrelMail | Horde -> Roundcube | SquirrelMail -> Roundcube

Juhend Horde asemel SquirrelMaili kasutusele võtmiseks

 • Aadressraamatu kolimine Hordest SquirrelMaili
  1. Logi webmail.edu.ee lehel Horde keskkonda
  2. Menüüst 'Aadressiraamat' vali 'Import/Eksport'
  3. Avaneva lehe alumises osas 'Aadressiraamatu eksport' vali eksportimiseks vorming 'Komaga eraldatud väljad' ja salvesta tulemus näiteks faili aadressid.csv
  4. Logi Hordest välja
  5. Logi webmail.edu.ee lehel SquirrelMaili keskkonda
  6. Menüü 'Aadressid' aadressraamatu importimise (Address book import) osas vali (browse) importimiseks enne Hordest salvestatud fail, näiteks aadressid.csv, vajadusel korrigeeri kooditabelit (Character set) ning kasutatud eraldajaid. Lõpuks klõpsa 'Import CSV file'
  7. Seejärel näed tabelit imporditava aadressraamatu ridadega. Tabeli päises tuleb määrata, milline SquirrelMaili aadressraamatu veerg igale Hordest võetud aadressraamatu veerule vastab: näiteks sead Horde email vastavusse SquirrelMaili Emailiga ja Horde alias SquirrelMaili Nicknamega.
   Kõiki Hordes lubatud aadressraamatu välju ei saa SquirrelMailis kasutada.
  8. Pärast ülevaatamist klõpsa 'Finish'
  9. Kui kõik läks õigesti, on nüüd Hordes olnud aadressraamatust kirjavahetuseks vajalik osa SquirrelMailis olemas
 • Kasutajaandmete seadistamine SquirrelMail keskkonnas

Juhend Horde asemel Roundcube kasutusele võtmiseks

 • Aadressraamatu kolimine Hordest Roundcube keskkonda
  1. Logi webmail.edu.ee lehel Horde keskkonda
  2. Menüüst 'Aadressiraamat' vali 'Import/Eksport'
  3. Avaneva lehe alumises osas 'Aadressiraamatu eksport' vali eksportimiseks vorming 'vCard' ja salvesta tulemus näiteks faili aadressid.vcf
  4. Logi Hordest välja
  5. Logi webmail.edu.ee lehel Roundcube keskkonda
  6. Menüüs 'Aadressiraamat' klõpsa 'Impordi kontakte'
  7. Vali (browse) importimiseks enne Hordest salvestatud fail, näiteks aadressid.vcf ja 'Impordi'
 • Kasutajaandmete seadistamine Roundcube keskkonnas

Juhend SquirrelMaili asemel Roundcube kasutusele võtmiseks

 • Aadressraamatu kolimine Squirrelmailist Roundcube keskkonda
  1. Logi webmail.edu.ee lehel SquirrelMaili keskkonda
  2. Menüü 'Aadressid' aadressraamatu eksportimise (Address book export) osas vali välja eraldajaks (Field delimiter) koma ja teksti eraldaja puhul vali 'Custom text delimiter' ning jäta eraldaja lahter tühjaks. Lõpuks klõpsa 'Export CSV file'.
  3. Logi SquirrelMailist välja
  4. Veebilehel http://homepage.mac.com/phrogz/CSV2vCard_v2.html konverteeri .csv vormingus fail .vcf vormingusse
  5. Logi webmail.edu.ee lehel Roundcube keskkonda
  6. Menüüs 'Aadressiraamat' klõpsa 'Impordi kontakte'
  7. Vali (browse) importimiseks .vcf fail ja 'Impordi'
   NB! Nickname ehk hüüdnime importida ei saa.
 • Kasutajaandmete seadistamine Roundcube keskkonnas