Postkasti kasutamine POP3/IMAP kliendiga


NB! 01.01.2018 lõpeb HITSA postiteenuse pakkumine.

Nõuanded postkastiteenuse kasutamise lõpetajale


Mozilla Thunderbird
Outlook Express ja hoiatused

Et saaksid oma postiprogrammi kasutada kirjade vahetamiseks, tuleb määrata järgmised seadistused:

  • oma nimi ja e-postiaadress
  • saabuva postiga tegeleva postimasina aadress
  • kasutajatunnus (kasutajanimi ja parool)
  • väljuva postiga tegeleva postimasina aadress

Kasutajanime ja parooli annab teie asutusest see inimene, kes on postkastiteenuse juhtpaneeli haldaja. Haldaja nime võib ka EENetilt küsida: eenet@eenet.ee.

Mozilla Thunderbird

Postkasti seadistamiseks täida lahtrid oma andmetega ja testi seejärel serveriga ühendumist.

Outlook Express ja hoiatused

Esmalt manitseme Outlooki kasutajaid 'to look out', sest kõnealune programm on kuulu järgi tõeline arvutiviiruste magnet. Kui otsustad siiski Outlooki kasuks, tuleb rakendada võimalikult tihti Windowsi uuendusi, kasutades näiteks Start -> Windows Update'i

Esmakordsel programmi käivitamisel küsitakse posti vastuvõtmiseks ja väljasaatmiseks oluliste parameetrite väärtusi. Alltoodud järgnevust saab ka edaspidi esile kutsuda, valides programmi menüüst Tools -> Accounts ning seejärel avanenud dialoogist Mail -> Add.

Esmalt sisesta oma nimi, näiteks Priit Kask

seejärel liigu nupu 'Next' abil edasi ja sisesta oma postiaadress, näiteks priit@poku.edu.ee. See aadress kirjutatakse väljasaadetud kirjade 'From' reale.

Seejärel tuleb näidata Sulle saabunud (siseneva) postiga tegeleva postimasina tüüp (My incoming mail server is a POP3/IMAP server) ja nimi (Incoming mail server) ning väljuva postiga tegeleva postimasina nimeks (Outgoing mail server) mail.edu.ee, kui Su arvuti on püsiühendatud EENeti hallatavasse võrku.

Järgmisena sisesta oma kasutajatunnus sissetuleva postiga tegelevas postimasinas ('Account name'). Kui Sa ei ole ainus kasutaja arvutis, siis on mõistlik eemaldada linnuke kastist 'Remember Password'.

Outlooki seadistamise lõppu tähistab teade:

Kui soovid tehtud valikuid üle vaadata või muuta, ava programmi menüüst Tools -> Accounts

ning avanenud aknast vali Mail-> huvipakkuv 'account' -> Properties

Kirjade vahetamiseks peab arvuti olema ühendatud Internetti. Kirjade väljasaatmiseks tõenäoliselt ei küsita parooli, postkasti saabunud kirjadele ligipääsemiseks pead sisestama oma parooli.