EENeti nõukogu koosolekute protokollide register

Nr Kuupäev Olulisem(ad) teema(d)
1. 10.03.1998 Nõukogu töö eesmärgid. Akadeemilise andmeside hetkeolukord.
2. 14.04.1998 Nõukogu kodukord. Akadeemilise andmeside "Valge paberi" arutelu.
3. 19.10.1998 EENeti olukord 1998.a. Kasutajate maksustamine. 1999. a eelarve.
4. 30.11.1998 EENeti 1999.a. tegevuskava ja eelarve projekt. Ülevaade maakondade arengukavadest.
5. 22.02.1999 Teaduse- ja hariduse andmesidevõrgu 1999.a. eelarve.
6. 09.03.1999 Arengukava/tööplaan 1999. ja 2000.a.
7. 03.06.1999 2000.a. eelarvekava kinnitamine.
8. 11.10.1999 2000.a. eelarve ja vajaliku lisataotluse arutelu. EENeti kolimine.
9. 19.01.2000 2000.a. eelarve. Kasutajate klassifitseerimise korra täiendamine.
10. 28.02.2000 Domeeninimede registreerimise kord. Alternatiivsed võimalused akadeemilise andmeside korraldamiseks. 2000.a. eelarve.
11. 08.02.2001 2001.a. eelarve kinnitamine. Hariduse ja teaduse andmeside ümberkorraldamine. Eesti hariduse ja teaduse andmesidepoliitika.
12. 18.01.2002 Ülevaade EENeti juriidilise vormi muutmise plaanist ja ajakavast. SA EENet direktori kandidatuur.
13. 01.02.2002 SA EENet struktuur ja põhikiri. 2002.a. tegevuskava ja eelarve.
14. 24.01.2003 Ülevaade 2002.a. tegevusest. 2003.a. tegevuskava ja eelarve.
15. 25.04.2003 Uus põhimäärus. Arengukava. 2004.a. eelarvekava.
16. 05.12.2003 Projekt Eesti GRID. Tartu-Tallinna kanali uuendamine.
17. 31.05.2004 Nõukogu esimehe valimine. 2004.a. tegevuskava ja eelarve. 2005.a eelarvekava.
18. 05.11.2004 Akadeemilise võrgu arenguperspektiivide arutelu.
19. 02.06.2005 EENeti kliendiks kvalifitseerumise kord.
20. 29.06.2005 Eesti GRIDi hetkeseis.
21. 05.12.2005 Domeeninimede registreerimise kord.
22. 21.07.2006 2007. aasta eelarvetaotlus.
23. 16.05.2007 Akadeemilise andmesidevõrgu turvalisus. 2006. aasta aruanne. 2007. aasta tegevuskava. 2008. aasta eelarvetaotlus.
24. 27.06.2007 2008. aasta eelarvetaotlus.

Viimati uuendatud 12.07.2007