NORDUnet on Taanis loodud Põhjamaade riiklike akadeemiliste andmesidevõrkude assotsiatsioon, kuhu kuuluvad DeIC (Taani), Funet (Soome), RHnet (Island), UNINETT (Norra) ja SUNET (Rootsi) (vt https://www.nordu.net/).

Assotsiatsioon asutati 1985. aastal. NORDUnet'i ülesandeks on organiseerida Põhjamaade vahelist arvutisidet ning pakkuda liikmetele ühendust teiste Euroopa riikide ning USA-ga. Võrku kasutab 400 teadus- ja haridusasutust ja enam kui 1,2 miljonit lõppkasutajat.

NORDUnet osaleb rahvusvahelistes projektides:

  • GÉANT - üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk
  • GLIF - the Global Lambda Integrated Facility
  • GLORIAD - Global Ring Network For Advanced Applications Development

Iga kahe aasta tagant kogunevad Põhjamaade akadeemilised võrgud NORDUneti konverentsile.
Järgmine NORDUneti konverents toimub 20.-22. septembril 2016 Helsingis.

HITSA sõlmis NORDUnetiga vastastikuse mõistmise memorandumi ning IP-transiidi vahetamise koostöölepingu 2015. aastal.

Ka varem on EENet NORDUnetiga koostööd teinud - seda aastatel 1994-2001. 22. detsembril 1994 sõlmisid EENet ja NORDUnet lepingu, mille järgi pakkus NORDUnet Eesti haridus- ja teadusasutustele Interneti välisühendusteenust ning EENet tasus transiitliikluse eest NORDUnetile. Vastavalt lepingule ei tohtinud EENet suunata läbi NORDUneti sellist transiitliiklust, mis ei ole haridus- ja teadusalane (Transit traffic /.../ must be in support of research education and should not include traffic of no interest for research and education.)