Kasutajaküsitlused

EENet on oma teenuseid kasutavate asutuste seas korraldanud aastaid kasutajaküsitlusi, et saada tagasisidet teenuste kvaliteedi, kasutamise ning muutmissoovide kohta.

03.03.2015 saatis EENet haridusvõrgus üht või mitut teenust kasutavatele haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele palve vastata kasutajaküsitlusele. Kokkuvõte küsitlustulemustest on avaldatud 12.05.2015.

Järgmine suurem kasutajaküsitlus on kavas 2017. aasta sügisel.


Kokkuvõtted kasutajaküsitluste tulemustest

 1. 2017.a. registripidajateenuse kasutajate näidisankeet
 2. 2015.a. kokkuvõte    2015. a ankeet (näidis)
 3. 2014.a. kokkuvõte    2014. a ankeet (näidis)
 4. 2011.a. kokkuvõte
 5. 2009.a. kokkuvõte
 6. 2008.a. kokkuvõte
 7. 2007.a. kokkuvõte
 8. 2006.a. kokkuvõte
 9. 2005.a. kokkuvõte
 10. 2004.a. kokkuvõte
 11. 2003.a. kokkuvõte
 12. 2002.a. kokkuvõte
 13. 2001.a. kokkuvõte
 14. 2000.a. kokkuvõte
 15. 1998.a. kokkuvõte

Viimati uuendatud 05.06.2017