EENeti kasutajaküsitlus 1998. Kokkuvõte

6. oktoobril 1998 saatis EENet püsiühendust või sissehelistamist kasutavale 352 asutusele küsitluslehed ning palus 1. novembriks andmeid selle kohta, palju on asutustes püsiühendusega arvuteid ja nende kasutajaid; sissehelistamise korral soovisime teada sissehelistajate arvu.

Vastuseid laekus 226 (64%).

Vastanud asutustes oli Interneti püsiühendusega arvuteid 5331, püsiühendust aktiivselt kasutavaid inimesi 40 547, sissehelistajaid 1560.