EENeti infoleht: detsember 2008

Sisukord:


HAVIKEse uudised

Novembris lisas EENet HAVIKEsse foorumitarkvara SMF - tõhusa ja lihtsa vahendi online-suhtluskeskkonna loomiseks ja haldamiseks, arutelude korraldamiseks ning arhiveerimiseks. Lähemalt saab SMF võimalustega tutvuda aadressil: http://www.simplemachines.org/

Oktoobris uuendas EENet kõiki HAVIKEses pakutavaid veebirakendusi. Loodame, et enamik kasutajaid on uuemad paketid juba kasutusele võtnud - juhend selleks.

Juunist alates saavad HAVIKEse kasutajad juhtpaneeli siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID ja OpenID autentimist kasu­tades. Esmalt tuleb selleks kontaktandmetesse lisada oma isikukood või OpenID URL. Täpsem juhend

HAVIKEse kasutajaskond

Hariduse Virtuaalkeskkonda HAVIKE on 9 kuuga asunud kasutama 166 asutust:
59 gümnaasiumit ja keskkooli
45 põhikooli
20 lasteaeda ja lasteaed-algkooli
10 kutseõppeasutust ja kõrgkooli (või kolledžit)
17 erinevat kultuuriasutust
5 huvikooli, 3 õpetajate seltsi, 7 muud haridusasutust

HAVIKEse rakendused detsembris 2008

 • Moodle- e-õppekeskkond kursuste korraldamiseks, läbiviimiseks ja haldamiseks
 • Joomla! - kodulehe tegemiseks
 • CMSimple - kodulehe tegemiseks
 • MediaWiki - ühiseks tekstikirjutamiseks
 • WordPress - ajaveebi pidamiseks
 • LimeSurvey - küsitluste ja testide tegemiseks
 • SMF - Uus! foorumitarkvara

HAVIKEse kasutajaks saamine

Konto HAVIKEses on tasuta; teenuse kasutamiseks tuleb vor­mis­tada EENeti ja asutuse vaheline leping.

HAVIKEsest oleme pikemalt kirjutanud ka eelmises infolehes.

Lisateave: http://havike.eenet.ee

Jaanuarist 2009 veebimajutusserveris nw.eenet.ee uus tarkvara

Alates järgmise aasta jaanuarist on EENeti veebimajutusserveris nw.eenet.ee olulised uuendused: mitme moraalselt vananenud tarkvara pakkumine lõpeb, serveri raudvara vahetame välja võim­sama vastu - ja kokkuvõttes on veebide majutamine turva­lisem ja mugavam.

Soovitame nw.eenet.ee kasutajatel enne aastavahetust kont­rollida asutuse veebi toimimist uuema tarkvaraga.

Serveri nw.eenet.ee võimalused alates 2009. aastast

 • Apache 2.2
 • MySQL 5
 • PHP 5.2 (mbstring, gd, zlib, iconv, ssl, xml, Zend Optimizer)
 • CGI (perl 5.8, ruby 1.8)
 • ImageMagick
 • kettaruumi 1 GB
 • ligipääs serveriruumile: FTP ja FTPS protokollid
 • ligipääs andmebaasile: phpMyAdmin
 • uus ja märgatavalt võimsam serveri riistvara: 8 Opteron protsessorituuma, 8 GB mälu, 15 Krpm SAS kõvakettad RAID10 konfiguratsioonis

Lisateave ja juhendid uue tarkvara testimiseks: http://www.eenet.ee/EENet/serveriruum.html

Merikotkakaamera mms://tv.eenet.ee/kotkas

15. novembrist 2008 on hu­vilistel võimalus jälgida loo­duskaamera sarja uut pro­jekti: ülekannet merikotkas­te söögiplatsilt Läänemaal.

Lisaks merikotkastele pea­tuvad internetiühen­dusega toitmis­kohas ka teised Eesti metsade sulelised: hallvare­sed, harakad, rongad, hiire­viud jt.

Projekti veab Kotka­klu­bi, ot­seülekannet näitab EENeti server, interneti­ühendus on loodud Te­levõrgu AS ja EENeti koos­töös. Merikotkakaamera päe­vikut peab Loodus­kalen­der. Nen­de veebist leiab täpsemat teavet talviste külaliste koh­ta ning on loodud ka juurde­pääs EENeti serveris salves­tatud videoklippidele.

Lisateave: www.looduskalender.ee

Eile nägin ma Eestimaad, 5270 korda

28. novembril 2008, Eesti Vabariigi juubeliaasta viimasel päeval kuulutati välja EENeti arvutijoonistuste võistluse "Minu Eesti" võidupildid. EENet on arvutijoonistuste võistlusi korraldanud juba seitse aas­tat. 1. septembril 2008 alanud konkurss, pühendatud seda­puhku vabariigi juubeliaasta tähistamisele, võimaldas aja­loo ja kirjan­duse tundides õpitut kujundlikult võist­lustöödesse raken­dada. Kokku osales tänavu võistlusel rekordarv joonis­tusi - 5270.

Žürii, mille koosseisu kuulusid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kunstnik Elina Sildre ning EENeti direktor Mihkel Kraav, otsustas vanuserühmade esikoha-auhinnad anda välja järgmiselt:

kuni 10-aastaste joonistajate seas saavutas esikoha 8-aastane Andrei Pankratov Tallinna Mahtra Gümnaa­siumist piltidega "Sinine ja must ja valge" ning "Juubeli­aasta parim hetk";

11-14 aastaste joonistajate seas võitis 13-aastane Ingel Soop Kärdla Ühis­gümnaasiumist pildiga "Sinine ja must ja valge";

15-19-aastaste joonistajate hulgas tunnistati parimaks 18-aastase Liisi Grünbergi joonistus "Kingitus Eestile".

Täiskasvanute võistlusgrupis pälvis esikoha 22-aastane Maria Evestus Tartu Kõrge­mast Kunstikoolist pildiga "Silmades taevas ja meri".

Igas rühmas anti välja I, II ja III koha auhinnad ning märgiti ära veel 10 võistlustööd.

Seitsmest alateemast oli ülekaalukalt populaarseim "Sinine ja must ja valge", mida joonistas pea pool (2049) võistlusel osalenud noortest kunstnikest. Mitmed teised alateemad jagunesid, sarnaselt eelmistele joonistusvõistlustele, poiste või tüdrukute meelisteemadeks. Nii joonistasid soomusronge Vabadussõjas peamiselt poisid ning kingitusi Eestile pigem tüdrukud. Huvitav on märkida, et olenemata joonistaja soost kujutasid väga paljud noored Eestimaa-teemalistel piltidel triibuseelikuis või rahvusvärvides tüdrukuid, pidades sellega (vahest eneselegi teadvustamata) just naisi eestlust ning rahvusmõtet edasi kandvaks pooleks.

Samuti valmistab rõõmu, et sel aastal oli vene õppekeelega koolide osalus märksa suurem kui varasematel aastatel ning ka auhinnalisi ning äramärgitud töid on (eriti noorimas vanuse­grupis) neist koolidest palju.

Lisaks joonistajatele tunnustati selgi aastal õpetajaid, kelle juhendamisel kõige rohkem pilte konkursil osales. Tänavu osu­tus parimaks Eve Roossaar, kes ärgitas Saku Güm­naasiumist võistlusele saatma 361 arvutijoonistust. Ako Rääbis Tartu Karlo­va Gümnaasiumist oli märgitud juhendajaks 250 ja Aime Peever Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist 227 pildi puhul.

Kõik võidupildid: http://joonistaja.eenet.ee

Lühiuudised

Akadeemiline väliskanal 2.4 Gbps ja transiitkanal 1 Gbps

Alates 1.07.2008 on Eesti ühendus Euroopa teiste akadeemiliste võrkudega 2.4 Gbps. Kiiruse tõstmine sai võimalikuks tänu uue võimsa ruuteri paigaldamisele.

12.11.2008 tõsteti Eesti akadeemilise võrgu transiitkanali kiirus seniselt 500 Mbps-lt 1 Gbps-le. Transiitkanal on ühendus Euroopa akadeemilise magistraal­võrgu GÉANT ja kommertsvõrkude vahel.

Üle 63 tuhande domeeninime registreeritud

EENet registreeris 26. novembril 2008 .ee tsoonis 63000. domeeninime. Alates aasta algusest on lisandunud üle 9500 uue nime. Kasv on sarnane 2007. aastaga, mil .ee tsooni kantud domeeninimede arv suurenes 9529 võrra.

BalticGrid II projekti esimene poolaasta

Maikuus alanud BalticGrid II projektil on esimene poolaasta edukalt läbi saanud, nentisid osapooled oktoobris Minskis peetud vahe­koosolekul.

BalticGrid II projekt annab Balti riikide, Valgevene ja Poola erinevatele teadusasutustele ja töörühmadele võimaluse kasutada eelmise, BalticGrid projekti käigus loodud infra­struktuuri ja seeläbi ühtset Euroopa teadusarvutusvõrku. Gridistatakse paljusid erinevaid rakendusi ja tarkvara, laiendatakse (teadus)­arvutuste infrastruktuuri ja parandatakse senise süsteemi kasutatavust.

Euroopa Komisjoni raamprogrammist toetatav projekt kestab 2010. aasta maikuuni ja Eestist osalevad selles EENet ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI). EENeti juhtida on rakenduste gridile kohandamine ja kasutajate toe­tamine (Application integration and support).

Lisateave: http://www.balticgrid.eu/

TERENA 2008. aasta kogumik akadeemilistest võrkudest

TERENA kogub alates 2001. aastast andmeid Euroopa hariduse ja teaduse andme­sidevõrkude kohta ning annab nende alusel välja kogumikku akadeemiliste võrkude kohta.

Äsjavalminud kogumiku "TERENA Compendium of National Research and Education Networks in Europe, 2008 Edition" jaoks saadi andmed rohkem kui 40 riigist. Eestist esitas teabe EENet. Kogumik on väljas Internetis: http://www.terena.org/activities/compendium/


Soovime jõudu kiireks aastalõpuajaks!
EENet