EENeti infoleht: september 2007

Sisukord:


Menukas kurepesa Internetis

Kotkaklubi eestvõttel ning EENeti ja paljude teiste osapoolte kaasabil said kõik sel kevadel ja suvel jälgida must-toonekure Tooni ja tema kaasa Donna pesas toimuvat: kuidas muneti neli muna, neid kordamööda hauduti ja kolm poega suureks kas­va­tati. Tänaseks on kured Egiptimaa poole teel.

Otseülekanne oli üllatavalt populaarne: näiteks jälgiti rõngastamist tipphetkel 592 arvutist. Kaamera vahepealne rikkiminek tõi kaasa murelikud telefonikõned: „Mis on meie kurekestest saanud?“

Videopilti jagas EENeti server Tartus, Internetiühenduse pesast serverini aitas korraldada AS Kernel. Mõned salves­tatud lõigud kure-elust on ka praegu EENeti serveris vaata­miseks väljas.

Tooni ja Donna perekonnakroonika: http://www.ilm.ee/~uploader/loodus/

Kureülekande kronoloogia

Palun joonista mulle teadlane! Arvutijoonistuste võistluse veeb

Kuni 20. septembrini 2007 saab iga soovija - olgu laps või täiskasvanu - esitada võistlusele oma arvutijoonistused teemal „Palun joonista mulle teadlane!“

Täppisteadlasi või humanitaare, rakenduste uurijaid või fundamentaalsete aluste avastajaid - kõiki saab joonistada ja iga tore pilt on oodatud! Omavahel võtavad mõõtu kuni 12-aastased, 13-18-aastased ning 19-aastased ja vanemad autorid. Iga vanuserühma parima pildi autorit ootab sülearvuti.

Võistluse korraldavad EENet ja Teaduskeskus AHHAA.

Mis on uut EENeti teenustes?

Püsiühendused akadeemilises võrgus:
Tere tulõmast, võrokese!

Akadeemilisse magistraalvõrku on sügisel juurde tulemas Tartu-Võru kanal, sest Võru haridus-, teadus- ja kultuuri­asutused saavad peatselt omavahel optiliste kaablitega seotud ning magistraali kaudu seejärel ka korraliku Interneti­ühenduse.

Muud kanalid on samad ka sügisel: välisühendus 1 Gbps, Tallinna ja Tartu vahel kaks 1 Gbps kanalit, millest ühe küljes ka Paide ning Jõgeva. 20 Mbps on kasutada Narval ja Viljandil, 11 Mbps Haapsalul ja 10 Mbps Türil. 4 Mbps kanaleid jagavad Jõhvi, Rakvere, Pärnu, Kuressaare, Põlva, Räpina ja Hiiumaa asutused, kes on püsiühendatud aka­deemilisse võrku.

Serveriruumi teenus: rohkem ruumi, rohkem infot, kindel tulemüür

Alates 14. juunist 2007 pakub EENet senisest kaks korda rohkem kettamahtu: senise 500 MB asemel saavad haridus-, teadus- ja kultuuriasutused serveris nw.eenet.ee ruumi 1 GB.

Seda, kui palju parasjagu kettale faile pandud on ning palju juurde mahub, näevad serveriruumi kasutajad selleks loodud eraldi veebilehel https://nw.eenet.ee/quota/. Andmete juurde pääseb asutusele antud kasutajanime ja parooliga.

Serverit kaitseb tulemüür Modsecurity. Tarkvara filtreerib veebi­lehtedele tehtavaid päringuid ja tõkestab nii rünnakuid ser­verile kui ka lehtede näotustamise (võõra sisuga asenda­mi­se) katseid. Lisaks on operatsioonisüsteemi tasemel raken­da­tud tulemüürireeglid, mis peaksid oluliselt raskendama häk­keritel teenuste skaneerimist.

E-postkastid: äraolekust teatamine

EENet käivitas postiserveris eemalolekuteadete saatmise võimaluse: puhkuse, lähetuse või mõne muu pikema arvutist eemal olemise ajaks saavad kasutajad käivitada automaat­vastaja. Automaatne vastus saadetakse kõikidele saabuvatele kirjadele, v.a listikirjad.

Juhend teate jätmiseks on aadressil http://www.eenet.ee/EENet/automaatvastaja.html

Lähemalt on teenuste sisu kirjeldatud veebiharus http://www.eenet.ee/EENet/teenused.html

ftp.eenet.ee: endisest etem

EENeti ftp-server läheb algavale õppeaastale vastu uuenenud sisu ja vormiga: augustis vahetasime välja nii serveri raua kui operatsioonisüsteemi. Server pakub kasutajatele nüüd pare­mat ja kaasaegsemat valikut vabatarkvarast ja dokumen­tatsioonist.

Tarkvarapeeglid EENeti serveris uuenevad vähemalt neli korda ööpäevas. Serverist ftp.eenet.ee saab tarkvara alla laa­di­da nii FTP, HTTP, RSYNC kui CVS protokolliga.

Olulisematest operatsioonisüsteemidest on olemas FreeBSD, PC-BSD ja Gentoo Linux, lisaks Linuxi dokumenteerimise projekt (LDP) ja muu vajalik - lähemalt EENeti teenustelehel http://www.eenet.ee/EENet/teenused.html

50 000 domeeninime!

.ee domeeni juurnimeserverisse registreeris EENet 27. au­gus­til 2007 viiekümne tuhandenda domeeninime. Ümmarguse arvu­ni viis nimi leolexi.pri.ee

50 tuhandest domeenist on 6793 .pri.ee, 258 .fie.ee, 93 .org.ee ja 41 .com.ee alamdomeeninime, ülejäänud on teise taseme nimed .ee all.

Võrreldes aastavahetusega on domeene juurde tulnud üle kuue tuhande.

.ee tippdomeen on antud Eestile kasutamiseks juba 1992. aastal, igapäevaselt haldab .ee domeeni ja registreerib alamdomeene EENet.

Joonisel on .ee juurserveris olnud domeeninimede arv iga aasta 1. jaanuari seisuga.

Kuutõrvaja: juhendeid teeb kogukond

Õppematerjalide veeb Kuutõrvaja http://kuutorvaja.eenet.ee/ on 2007. aasta kevadest saadik nagu Internet ise: kõik, kes on mingil (vaba)tarkvara alal asjatundjad ning soovivad oma teadmisi teistega jagada, saavad kas ise uusi eestikeelseid tekste koostada ja üles panna või kommenteerida-parandada teiste tehtud juhendeid.

Mõned teemad, mida õppematerjalid katavad:

  • Operatsioonisüsteemid
  • Unixi keskkonna administreerimine
  • Unixi keskkonna kasutamine
  • Programmeerimine
  • Interneti domeeninimede süsteem

Kuutõrvaja toimib wiki-põhiselt ja on kaastöödeks alati avatud!

Porta Optica Study projekti hindamine

Juulis toimus Vil­niu­ses Euroopa Ko­mis­joni toetatud projekti Porta Optica Study tulemu­te ülevaatamine. Hindamise tulemused ei ole infolehe koostamise ajaks veel selgunud.

EENetil tuli projektis koostada tulevase fiibrivõrgu haldamist ja kasutamist reguleerivate dokumentide kavandid ning teha ülevaade 9 riigi - lisaks Eestile Läti, Leedu, Ukraina, Valge­vene, Moldova, Gruusia, Azerbaijani ja Armeenia haridus- ja teadusvõrkudest. Muidugi osalesid eenetlased ka teiste dokumentide loomisel.

Projekti üheks tulemuseks on fiibrivõrgu soovitatav plaan kõigis 9 riigis. Eestis peaksid selle kohaselt olemasolevale Tallinn-Paide-Jõgeva-(Mustvee)-Tartu kanalile lisanduma Tallinn-Haap­salu-Pärnu-Viljandi-Valga-Võru-Põlva-Tartu ja Tallinn-Rak­vere-Jõhvi-Narva(-Mustvee), lisaks eraldi kanalid saarte ühenda­miseks.

Tulemusena saaksid Mandri-Eestis kõigi olulisemate teadus­keskuste vahelised magistraalid dublee­ritud. Nii ei takistaks näiteks Paide ja Jõgeva vahel tekkiv katkestus enam Tallinna ja Tartu teadusasutuste internetiühendust ega normaalset tööd.

http://www.eenet.ee/EENet/porta_optica.html

Lühiuudised

  • Belgia teadusasutused saavad sügisest 10 Gbps interneti­ühendused: Loe lähemalt
  • 8. augustil 2007 sai Elukestva Õppe Arendamise Siht­asutus Innove 100 Mbps püsiühenduse EENeti võrku
  • 15. augustil 2007 rünnati EENeti ruutereid ja sides oli kaks 2-tunnist katkestust. EENet informeeris intsidendist Eesti CERTi, samuti selle võrgu administraatoreid, kust rünnak lähtus. Et tulevikus ei tooks sellised juhtumid kaasa katkestusi, esitas EENet täiendava eelarvetaotluse magist­raaliruuterite uuendamiseks.
  • Jätkuvad näitused eelmiste aastate arvutijoonistuste võist­luste parimatest piltidest:
    12.-30. septembrini 2007 on 2006. aasta tööde näitus Rah­vus­ooperis Estonia
    10. septembrist 31. oktoobrini 2007 on 2005. aasta tööde näitus Väike-Maarja raamatukogus
  • EENet tegi juunis ja septembris videoülekanded TLÜ aktustest. Tasulist videoülekande teenust on võimalik tellida ka teistel haridus-, teadus- ja kultuuriasutustel: http://www.eenet.ee/EENet/videoylekanne.html

Teie arvamused ja ettepanekud EENeti teenuste ja tegevuse kohta on alati teretulnud!

Head elukestva õppe järjekordset kooliaastat!
Teie EENet