Hajusarvutus

EENet pakub haridus-, teadus-, kultuuriasutustele IT-taristu teenuseid, eeskätt püsiühendust, aga ka hajusarvutusvõimalusi.

Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri ehk ETAIS projekti raames on hangitud ja tehtud Eesti teadlastele kättesaadavaks suurteks eksperimentideks ja teadustööks vajalik arvutus- ning salvestusressurss. 2013. aastal arendati välja portaal, mis TAATi abil annab kasutajatele lihtsa ligipääsu neile ressurssidele ning loob partneritele ristkasutusvõimaluse. Projekti partneriteks on Tartu Ülikool, EENet, Tallinna Tehnikaülikool ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI). Projekt lõpeb 2014. aasta aprilli lõpus.

Lähema teabe leiate lehe vasakpoolse menüü kaudu.


Viimati uuendatud 04.02.2014