Hajusarvutus

in English

EENet pakub oma kobararvutis (ehk EENeti gridis) haridus-, teadus-, kultuuriasutustele hajusarvutusvõimalust.

EENet osaleb Eesti Teadusarvutuse Infrastruktuuri (ETAIS) projektis, mis on Eesti Teaduse Infrastruktuuride Teekaardi objekt.

Eesti Grid tähistab Eesti haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele suuremahulisteks arvutusteks vajalike arvutus- ning salvestusvõimaluste loomist.

Grid - geograafiliselt eri kohtades paiknevate arvutite kaasamine ühtseks ressursiks nii, et kasutaja ei pea ise korraldama seda, kus tema ülesandeid lahendatakse. Omavahel on võimalik ühendada erinevaid arvuteid ja arvutuskeskusi, mis teevad paralleelselt sama ülesande jaoks vajalikke arvutusi.


Viimati uuendatud 25.05.2017