EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Eelarvekava 2005. aastaks

Tulud
Kulud, sealhulgas personalikulud, majanduskulud, põhitegevuskulud, liikmemaksud

Tulud 2005
Tulu liik Summa
Riigieelarve 2005
sealhulgas
16,101 tuh.kr.
- Personalikulude katmiseks 3,911 tuh.kr.
- Majanduskulude (v.a. magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamise kulude) katmiseks 1,772 tuh.kr.
- Majanduskulud, mis on ette nähtud põhitegevuskuludeks (magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamine jm) 4,518 tuh.kr.
- Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude katteks 5,900 tuh.kr.
Muud allikad
sealhulgas
503 tuh.kr.
- Majandustegevusest laekuvad summad 2005 200 tuh.kr.
- Jääk 2004.aastast:
- Sihtfinantseerimine EC-lt (projekt GN2) 254 tuh.kr.
- Majandustegevusest laekunud summad 22 tuh.kr.
- Vahendid õppelaenu kustutamiseks 27 tuh.kr.
Kokku 16,604 tuh.kr.
 
Kulud 2005
Kulu liik Summa
Personalikulud (töötasud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks) 3,911 tuh.kr.
Majanduskulud 1,772 tuh.kr.
Põhitegevuskulud 4,518 tuh.kr.
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5,900 tuh.kr.
Tasuliste teenuste osutamiseks tehtavad kulud (sh 22 tuh.kr. jääk 2004. aastast) 222 tuh.kr.
Projekti GN2 tegevus 254 tuh.kr.
Õppelaenu kustutamine 27 tuh.kr.
Kokku 16,604 tuh.kr.

Kulude täpsemad tabelid

Personalikulud
Kulu liik Summa
Töötasud 2,834 tuh.kr.
Sotsiaalmaks 935 tuh.kr.
Töötuskindlustusmaks 14 tuh.kr.
Erisoodustus ja erisoodustusmaksud 128 tuh.kr.
Kokku 3,911 tuh.kr.
 
Majanduskulud
Kulu liik Summa
Kantseleikulud 370 tuh.kr.
Ruumide majandamise kulud 675 tuh.kr.
Inventar (v.a. IT) 65 tuh.kr.
Meditsiinikulud (tervisekontroll, nägemisvahendid) 3 tuh.kr.
Sõidukite ülalpidamine 328 tuh.kr.
Lähetused 236 tuh.kr.
Personali koolitus 95 tuh.kr.
Kokku 1,772 tuh.kr.
 
Põhitegevuskulud
Kulu liik Summa
Sisemagistraalide kuutasud 3,014 tuh.kr.
Liiniseadmete garantiihooldustasu 82 tuh.kr.
Tasu E1 portide eest 36 tuh.kr.
TIX-LAN maks 48 tuh.kr.
Seadmekappide hoiutasu 584 tuh.kr.
Klienditeeninduse arenduskulud 99 tuh.kr.
Võrguosakonna arenduskulu 150 tuh.kr.
Teenuste osakonna arenduskulu 75 tuh.kr.
Peamise masinaruumi kolimine 300 tuh.kr.
Kontori IKT kulud 100 tuh.kr.
Üldine IT-kulu 30 tuh.kr.
Kokku 4,518 tuh.kr.
 
Liikmemaksud
Kulu liik Oodatav kulu aasta lõpuni 31.12.2004 seisuga on tasutud: 2005. aastaks kavandatud summa katab:
GEANT, Euroopa-sisene liiklus 3,146 tuh.kr. Märts 2005 622 Mbps apr05-mar06
GEANT, transiit 2,657 tuh.kr. Veebruar 2005 310 Mbps mar05-veebr06
RIPE; TERENA; CEENet 97 tuh.kr. CEENet 2004; RIPE ja TERENA 2005 CEENet 2005; RIPE ja TERENA 2006
Kokku 5,900 tuh.kr.

Viimati uuendatud 26.mai 2005