EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Eelarvekava 2004. aastaks

Tulud
Kulud, sealhulgas personalikulud, majanduskulud, tegevuskulud, liikmemaksud, Sisemagistraalid 2004

Tulud 2004

Tulu Summa
Riigieelarve:
- Personalikulude katmiseks 3,564 tuh.kr.
- Majanduskulude (v.a. magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamise kulude) katmiseks 1,550 tuh.kr.
- Majanduskulud, mis on ette nähtud magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamiseks 5,087 tuh.kr.
- Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude katteks 5,900 tuh.kr.
Majandustegevusest laekuvad summad 200 tuh.kr.
Jääk 2003.aastast:
- Toetus lähetuskulude katteks (GEANT projekt) 19 tuh.kr.
- Majandustegevusest laekunud summad 10 tuh.kr.
- Eraldis lisaeelarvest infotehnoloogia investeeringuteks (Tallinn-Tartu magistraali uuendamiseks) 3,500 tuh.kr.
Vahendid õppelaenu kustutamiseks 12 tuh.kr.
Eraldis Tiigrihüppe vahenditest 2,000 tuh.kr.
Kokku 21,842 tuh.kr.

Kulud 2004

Kulu liik Summa
Personalikulud (töötasud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks) 3,564 tuh.kr.
Majanduskulud 1,569 tuh.kr.
Tegevuskulud 7,087 tuh.kr.
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5,900 tuh.kr.
Tasuliste teenuste osutamiseks tehtavad kulud (sh 10 tuh.kr. jääk 2003. aastast) 210 tuh.kr.
Investeeringud Tallinn-Tartu magistraali uuendamiseks 3,500 tuh.kr.
Õppelaenu kustutamine 12 tuh.kr.
Kokku 21,842 tuh.kr.

Personalikulud

Kulu liik Summa
Töötasud 2,630 tuh.kr.
Sotsiaalmaks 868 tuh.kr.
Töötuskindlustusmaks 13 tuh.kr.
Erisoodustusmaks 53 tuh.kr.
Kokku 3,564 tuh.kr.

Majanduskulud

Kulu liik Summa
Kantseleikulud 305 tuh.kr.
Ruumide majandamise kulud 460 tuh.kr.
Inventar 130 tuh.kr.
Meditsiinikulud (tervisekontroll, nägemisvahendid) 0 tuh.kr.
Sõidukite ülalpidamine 385 tuh.kr.
Lähetused 219 tuh.kr.
Personali koolitus 70 tuh.kr.
Kokku 1,569 tuh.kr.

Tegevuskulud

Kulu liik Oodatav kulu aasta lõpuni 31.12.2003 seisuga on tasutud:
Sisemagistraalide kuutasud 2,580 tuh.kr. November 2003
Liiniseadmete garantiihooldustasu 154 tuh.kr. Detsember 2003
Tasu E1 portide eest 62 tuh.kr. November 2003
TIX-LAN maks 44 tuh.kr. November 2003
Seadmekappide hoiutasu 918 tuh.kr. November 2003
Juurdepääsukanalid 2 tuh.kr.
Riist/tarkvara remont ja hooldus 30 tuh.kr.
Klienditeeninduse arenduskulud 198 tuh.kr.
Magistraalvõrgu arenduskulu (sh 500 tuhat võimalikku TH raha) 700 tuh.kr.
Osutatavad teenused 399 tuh.kr.
Peamise masinaruumi kolimine 300 tuh.kr.
Munitsipaalfiibrite projekt (TH) 1,500 tuh.kr.
Üldine IT-kulu 200 tuh.kr.
Kokku 7,087 tuh.kr.

Liikmemaksud

Kulu liik Oodatav kulu aasta lõpuni 31.12.2003 seisuga on tasutud: 2004. aastaks kavandatud summa katab:
GEANT, Euroopa-sisene liiklus 2,844 tuh.kr. Märts 2004 155M apr04-mar05
GEANT, transiit 781 tuh.kr. Veebruar 2004 75M mar04-mar05
RIPE; TERENA; CEENet 170 tuh.kr. TERENA, CEENet: dets 2003; RIPE juuni 2004 TERENA, CEENet: 2004; RIPE juuli 2004-juuni 2005
GEANTi kiiruse tõstmine 622 Mbps-ni ja transiidi tõstmine 155 Mbps-ni oktoober 2004-märts 2005 kuutasude erinevus; seadmekulu on arvestatud magistraalvõrgu arendamise kuludesse 2,105 tuh.kr.    
Kokku 5,900 tuh.kr.

Sisemagistraalid 2004

Ühendus Kiirus
Tallinn-Tartu, jaanuar - juuni 100 Mbps
Tallinn-Tartu, juuli - detsember fiiber 1,000 Mbps
Tallinn-Haapsalu 10 Mbps
Haapsalu-Pärnu 2 Mbps
Haapsalu-Kuressaare 2 Mbps
Tartu-Viljandi 2 Mbps
Tallinn-Rakvere 2 Mbps
Tallinn-Jõhvi 2 Mbps
Haapsalu-Kärdla 2 Mbps
Tartu-Jõgeva 2 Mbps
Tartu-Põlva 2 Mbps
Põlva-Räpina 2 Mbps
Tartu-Võru 2 Mbps
Tallinn-Paide 2 Mbps
Tallinn-Rapla 2 Mbps
Paide-Türi 2 Mbps
Tartu kontori fiiber 1,000 Mbps