EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Eelarvekava 2003. aastaks

Tulud
Kulud, sealhulgas personalikulud, majanduskulud, tegevuskulud, liikmemaksud, tasuliste teenuste osutamise kulud
Sisemagistraalid 2003

Tulud 2003

Tulu Summa
Riigieelarve:
- Personalikulude katmiseks 3,322 tuh.kr.
- Majanduskulude (v.a. magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamise kulude) katmiseks 1,399 tuh.kr.
- Majanduskulud, mis on ette nähtud magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamiseks 5,480 tuh.kr.
- Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude katteks 5,250 tuh.kr.
Majandustegevusest laekuvad summad 600 tuh.kr.
Infotehnoloogia kulude jaoks (HM IT-eelarve alt) 175 tuh.kr.
Kasutamata jääk omandireformi vahenditest 43 tuh.kr.
Kokku 16,269 tuh.kr.

Kulud 2003

Kulu liik Summa
Personalikulud (töötasud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks) 3,322 tuh.kr.
Majanduskulud 1,399 tuh.kr.
Tegevuskulud 5,523 tuh.kr.
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5,250 tuh.kr.
Tasuliste teenuste osutamiseks tehtavad kulud 600 tuh.kr.
Infotehnoloogia kulud 175 tuh.kr.
Kokku 16,269 tuh.kr.

Personalikulud

Kulu liik Summa
Töötasud 2,501 tuh.kr.
Sotsiaalmaks 808 tuh.kr.
Töötuskindlustusmaks 13 tuh.kr.
Kokku 3,322 tuh.kr.

Majanduskulud

Kulu liik Summa
Kantseleikulud 305 tuh.kr.
Ruumide majandamise kulud 360 tuh.kr.
Inventar 200 tuh.kr.
Sõidukite ülalpidamine 375 tuh.kr.
Lähetused 120 tuh.kr.
Personali koolitus 39 tuh.kr.
Kokku 1,399 tuh.kr.

Tegevuskulud

Kulu liik Oodatav kulu aasta lõpuni 31.12.2002 seisuga on tasutud:
Sisemagistraalide kuutasud 2,414 tuh.kr. November 2002
Magistraalide ümberkonfigureerimistasu 17 tuh.kr.
Liiniseadmete garantiihooldustasu 273 tuh.kr. Detsember 2002
Tasu E1 portide eest 110 tuh.kr. November 2002
TIX-LAN maks 15 tuh.kr. November 2002
Seadmekappide hoiutasu 1,208 tuh.kr. November 2002
GEANT, transiit 825 tuh.kr. Veebruar 2003
Osutatavad teenused 209 tuh.kr.
Seadmete uuendamine 452 tuh.kr.
Kokku 5,523 tuh.kr.

Liikmemaksud

Kulu liik Oodatav kulu aasta lõpuni 31.12.2002 seisuga on tasutud:
GEANT, Euroopa-sisene liiklus 4,309 tuh.kr. Detsember 2002 osaliselt
GEANT, transiit 691 tuh.kr. Veebruar 2003
RIPE; TERENA; CEENet 250 tuh.kr. Detsember 2002
Kokku 5,250 tuh.kr.

Kulud tasuliste teenuste osutamiseks

Kulu liik Oodatav kulu aasta lõpuni
Tarkvara 140 tuh.kr.
Riistvara 280 tuh.kr.
Muud kulud 180 tuh.kr.
Kokku 600 tuh.kr.

Sisemagistraalid 2003

Ühendus Kiirus
Tallinn-Tartu 100 Mbps
Tallinn-Haapsalu 10 Mbps
Haapsalu-Pärnu 2 Mbps
Haapsalu-Kuressaare 2 Mbps
Tartu-Viljandi 2 Mbps
Tallinn-Rakvere 2 Mbps
Tallinn-Jõhvi 2 Mbps
Haapsalu-Kärdla 2 Mbps
Haapsalu-Lihula 128 kbps
Jõhvi-Kiviõli 128 kbps
Tartu-Jõgeva 2 Mbps
Tartu-Valga 2 Mbps
Tartu-Põlva 2 Mbps
Põlva-Räpina 2 Mbps
Tartu-Võru 2 Mbps
Tallinn-Paide 2 Mbps
Tallinn-Rapla 2 Mbps
Paide-Türi 2 Mbps
Tartu, Lai 29-Lossi 17 2 vasepaari 2 Mbps
Tartu kontori fiiber 1,000 Mbps