EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Rahaliste vahendite kasutamine 2005. aastal

Tulud - kavandatud ja tegelikud
Kulud - kavandatud ja tegelikud, sealhulgas personalikulud, majanduskulud, põhitegevuskulud, liikmemaksud, tasuliste teenuste osutamise kulud
Jääk seisuga 31.12.2005

Tulud - kavandatud ja tegelikud, 2005
Tulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Riigieelarve 2005 16,101 tuh.kr. 16,101 tuh.kr.
     - Personalikulude katmiseks 3,911 tuh.kr. 3,911 tuh.kr.
     - Majanduskulude (v.a. magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamise kulude) katmiseks 1,772 tuh.kr. 1,772 tuh.kr.
     - Majanduskulud, mis on ette nähtud põhitegevuskuludeks (magistraalv&otild e;rkude ja andmesideteenuste osutamine jm) 4,518 tuh.kr. 4,518 tuh.kr.
     - Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude katteks 5,900 tuh.kr. 5,900 tuh.kr.
Muud allikad 503 tuh.kr. 726 tuh.kr.
     - Majandustegevusest laekuvad summad 2005 200 tuh.kr. 96 tuh.kr.
     - Jääk 2004.aastast:

          - Sihtfinantseerimine EC-lt (projekt GN2) 254 tuh.kr. 254 tuh.kr.
          - Majandustegevusest laekunud summad 22 tuh.kr. 22 tuh.kr.
     - Vahendid õppelaenu kustutamiseks 27 tuh.kr. 36 tuh.kr.
     - PPF projekt Eesti Grid
318 tuh.kr.
Kokku 16,604 tuh.kr. 16,827 tuh.kr.

Kulud - kavandatud ja tegelikud, 2005
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Personalikulud (töötasud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks) 3,911 tuh.kr. 3,911 tuh.kr.
Majanduskulud 1,772 tuh.kr. 1,744 tuh.kr.
Põhitegevuskulud 4,518 tuh.kr. 4,546 tuh.kr.
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5,900 tuh.kr. 5,900 tuh.kr.
Tasuliste teenuste osutamiseks tehtavad kulud 222 tuh.kr. 82 tuh.kr.
Projekti GN2 tegevus 254 tuh.kr. 78 tuh.kr.
Õppelaenu kustutamine 27 tuh.kr. 36 tuh.kr.
PPF projekt Eesti Grid tegevus
210 tuh.kr.
Kokku 16,604 tuh.kr. 16,507 tuh.kr.

Jääk seisuga 31.12.2005
Majandustegevusest laekuvad summad 35 tuh.kr.
PPF projekt Eesti Grid 108 tuh.kr.
Sihtfinantseerimine EC-lt (projekt GN2) 176 tuh.kr.
Kokku 319 tuh.kr.

Kulude täpsemad tabelid

Personalikulud
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Töötasud 2,834 tuh.kr. 2,843 tuh.kr.
Sotsiaalmaks 935 tuh.kr. 940 tuh.kr.
Töötuskindlustusmaks 14 tuh.kr. 15 tuh.kr.
Erisoodustus ja erisoodustusmaksud 128 tuh.kr. 113 tuh.kr.
Kokku 3,911 tuh.kr. 3,911 tuh.kr.

Majanduskulud
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Kantseleikulud 370 tuh.kr. 324 tuh.kr.
Ruumide majandamise kulud 675 tuh.kr. 675 tuh.kr.
Inventar (v.a. IT) 65 tuh.kr. 69 tuh.kr.
Meditsiinikulud (tervisekontroll, nägemisvahendid) 3 tuh.kr. 1 tuh.kr.
Sõidukite ülalpidamine 328 tuh.kr. 362 tuh.kr.
Lähetused 236 tuh.kr. 264 tuh.kr.
Personali koolitus 95 tuh.kr. 45 tuh.kr.
Toitlustusteenused
4 tuh.kr.
Kokku 1,772 tuh.kr. 1,744 tuh.kr.

Põhitegevuskulud
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Sisemagistraalide kuutasud 3,014 tuh.kr. 2,868 tuh.kr.
Liiniseadmete garantiihooldustasu 82 tuh.kr. 68 tuh.kr.
Tasu E1 portide eest 36 tuh.kr. 31 tuh.kr.
TIX-LAN maks 48 tuh.kr. 47 tuh.kr.
Seadmekappide hoiutasu 584 tuh.kr. 476 tuh.kr.
Klienditeeninduse arenduskulud 99 tuh.kr. 98 tuh.kr.
Võrguosakonna arenduskulu 150 tuh.kr. 267 tuh.kr.
Teenuste osakonna arenduskulu 75 tuh.kr. 102 tuh.kr.
Peamise masinaruumi kolimine 300 tuh.kr. 449 tuh.kr.
Kontori IKT kulud 100 tuh.kr. 121 tuh.kr.
Üldine IT-kulu 30 tuh.kr. 14 tuh.kr.
Juurdepääsukanalid
5 tuh.kr.
Kokku 4,518 tuh.kr. 4,546 tuh.kr.

Liikmemaksud
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
GEANT, Euroopa-sisene liiklus 3,146 tuh.kr. 4,695 tuh.kr.
GEANT, transiit 2,657 tuh.kr. 1,115 tuh.kr.
RIPE; TERENA; CEENet 97 tuh.kr. 90 tuh.kr.
Kokku 5,900 tuh.kr. 5,900 tuh.kr.

Kulud tasuliste teenuste osutamiseks
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Majandamiskulud (kantselei-, lähetus-, koolitusteenuse, toitlustamise-, ruumide majandamise-, sõidukite ülalpidamise ja inventari kulud)
55 tuh.kr.
Juurdepääsukanalite kuutasud
27 tuh.kr.
Kokku 222 tuh.kr. 82 tuh.kr.

Klienditeeninduse arenduskulud
Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Kasutajaküsitlus 4 tuh.kr. 6 tuh.kr.
Joonistusvõistlus 50 tuh.kr. 42 tuh.kr.
Infopäevad 45 tuh.kr. 48 tuh.kr.
Infoleht
2 tuh.kr.
Kokku 99 tuh.kr. 98 tuh.kr.

16. jaanuar 2006 Airi Sulaoja