EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Rahaliste vahendite kasutamine 2003. aastal

Tulud - kavandatud ja tegelikud
Kulud - kavandatud ja tegelikud, sealhulgas personalikulud, majanduskulud, tegevuskulud, liikmemaksud, tasuliste teenuste osutamise kulud
Jääk seisuga 31.12.2003

Tulud - kavandatud ja tegelikud, 2003

Tulu Planeeritud summa Tegelik summa
Riigieelarve:

- Personalikulude katmiseks 3,322 tuh.kr. 3,322 tuh.kr.
- Majanduskulude (v.a. magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamise kulude) katmiseks 1,399 tuh.kr. 1,399 tuh.kr.
- Majanduskulud, mis on ette nähtud magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamiseks 5,480 tuh.kr. 5,480 tuh.kr.
- Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude katteks 5,250 tuh.kr. 5,250 tuh.kr.
Majandustegevusest laekuvad summad 600 tuh.kr. 383 tuh.kr.
Infotehnoloogia kulude jaoks (HM IT-eelarve alt) 175 tuh.kr. 100 tuh.kr.
Eraldis lisaeelarvest infotehnoloogia investeeringuteks (Tallinn-Tartu magistraali uuendamiseks)   3,500 tuh.kr.
Kasutamata jääk omandireformi vahenditest 43 tuh.kr. 43 tuh.kr.
Vahendid õppelaenu kustutamiseks
13 tuh.kr.
Toetus lähetuskulude katteks (GEANT projekt)
28 tuh.kr.
Kokku 16,269 tuh.kr. 19,518 tuh.kr.

Kulud - kavandatud ja tegelikud, 2003

Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Personalikulud (töötasud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks) 3,322 tuh.kr. 3,322 tuh.kr.
Majanduskulud 1,399 tuh.kr. 1,399 tuh.kr.
Tegevuskulud 5,523 tuh.kr. 5,523 tuh.kr.
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5,250 tuh.kr. 5,250 tuh.kr.
Tasuliste teenuste osutamiseks tehtavad kulud 600 tuh.kr. 373 tuh.kr.
Infotehnoloogia kulud 175 tuh.kr. 100 tuh.kr.
Õppelaenu kustutamine ja maksud
13 tuh.kr.
Lähetuskulud saadud toetuse arvel (GEANT projekt)
9 tuh.kr.
Kokku 16,269 tuh.kr. 15,989 tuh.kr.

Jääk seisuga 31.12.2003

Majandustegevusest laekunud summad
10 tuh.kr.
Toetus lähetuskulude katteks (GEANT projekt)
19 tuh.kr.
Eraldis lisaeelarvest infotehnoloogia investeeringuteks (Tallinn-Tartu magistraali uuendamiseks)
3,500 tuh.kr.
Jääk kokku (tegelikud tulud - tegelikud kulud)
3,529 tuh.kr.

Kulude täpsemad tabelid

Personalikulud

Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Töötasud 2,501 tuh.kr. 2,510 tuh.kr.
Maksud erisoodustustelt
76 tuh.kr.
Sotsiaalmaks 808 tuh.kr. 725 tuh.kr.
Töötuskindlustusmaks 13 tuh.kr. 11 tuh.kr.
Kokku 3,322 tuh.kr. 3,322 tuh.kr.

Majanduskulud

Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Kantseleikulud 305 tuh.kr. 283 tuh.kr.
Ruumide majandamise kulud 360 tuh.kr. 378 tuh.kr.
Inventar 200 tuh.kr. 155 tuh.kr.
Meditsiinikulud (tervisekontroll, nägemisvahendid)
6 tuh.kr.
Sõidukite ülalpidamine 375 tuh.kr. 380 tuh.kr.
Lähetused 120 tuh.kr. 136 tuh.kr.
Personali koolitus 39 tuh.kr. 61 tuh.kr.
Kokku 1,399 tuh.kr. 1,399 tuh.kr.

Tegevuskulud

Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Sisemagistraalide kuutasud ja magistraalide ümberkonfigureerimistasud 2,431 tuh.kr. 2,404 tuh.kr.
Liiniseadmete garantiihooldustasu 273 tuh.kr. 145 tuh.kr.
Tasu E1 portide eest 110 tuh.kr. 93 tuh.kr.
TIX-LAN maks 15 tuh.kr. 15 tuh.kr.
Seadmekappide hoiutasu 1,208 tuh.kr. 1,156 tuh.kr.
GEANT
(kavandatud transiidiks, kasutatud 825 tuh.kr. Euroopa-sisese liikluse arvete katteks ja 89 tuh.kr. GEANTi projektiga seotud koosolekutel osalemiseks)
825 tuh.kr. 914 tuh.kr.
Osutatavad teenused 209 tuh.kr. 227 tuh.kr.
Seadmete uuendamine 452 tuh.kr. 474 tuh.kr.
Juurdepääsukanalid   2 tuh.kr.
Riist/tarkvara remont ja hooldus   29 tuh.kr.
Joonistusvõistlus ja infopäev   64 tuh.kr.
Kokku 5,523 tuh.kr. 5,523 tuh.kr.

Liikmemaksud

Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
GEANT, Euroopa-sisene liiklus 4,309 tuh.kr. 3,961 tuh.kr.
GEANT, transiit 691 tuh.kr. 1,139 tuh.kr.
RIPE; TERENA; CEENet 250 tuh.kr. 150 tuh.kr.
Kokku 5,250 tuh.kr. 5,250 tuh.kr.

Kulud tasuliste teenuste osutamiseks

Kulu liik Planeeritud summa Tegelik summa
Tarkvara 140 tuh.kr.
Riistvara 280 tuh.kr. 21 tuh.kr.
Muud kulud 180 tuh.kr. 9 tuh.kr.
Juurdepääsukanalite kuutasud
305 tuh.kr.
Töötasu, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks
38 tuh.kr.
Kokku 600 tuh.kr. 373 tuh.kr.