EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

Rahaliste vahendite kasutamine 2002. aastal

Tulud - kavandatud ja tegelikud, 2002
Kulud - kavandatud ja tegelikud, 2002
Tegevuskulud - kavandatud ja tegelikud, 2002
Laekumised osutatud teenuste ja projektide eest

Tulud - kavandatud ja tegelikud, 2002

Tulu Planeeritud summa Tegelik summa
Riigieelarve eraldis majandus- ja tööjõukuludeks 3,970,500 kr 3,970,500 kr
Tulemusjuhtimise vahendid   154,625 kr
Tasud domeeninimede haldamise eest 750,000 kr  
Riigieelarvest tegevuskuludeks eraldatud summa 11,080,000 kr 11,080,000 kr
Omandireformi rahast 2001 eraldatud summa jääk 841,053 kr 841,053 kr
Käibemaksu tagasilaekumine 700,000 kr  
Osutatavate teenuste ja projektide eest lepingulised summad 500,000 kr 503,362 kr
Osutatavate teenuste ja projektide eest lepingulised summad; laekumata tulud   -35,000 kr
Riigieelarve-eraldis rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks 250,000 kr 250,000 kr
Õppelaenude kustutamise vahendid   17,354 kr
Kokku 18,091,553 kr 16,781,894 kr

Kulud - kavandatud ja tegelikud, 2002

Kulu Planeeritud summa Tegelik summa
Tööjõukulu 2,267,500 kr 2,383,355 kr
Sotsiaalmaks 731,600 kr 769,800 kr
Töötuskindlustus 11,400 kr 11,970 kr
Majanduskulu sh domeeninimede halduse osa 1,260,000 kr 1,094,143 kr
Domeeninimede haldamine - palgad+sotsiaalmaks+töötuskindlustus 350,000 kr  
Tegevuskulu 13,221,053 kr 11,877,992 kr
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 250,000 kr 250,000 kr
Sihtotstarbeliste vahendite kasutamine ürituste korraldamiseks   334,219 kr
Õppelaenude kustutamine   17,354 kr
Kasutama jääk omandireformi vahenditest, kandub üle 2003.aastasse   43,061 kr
Kokku 18,091,553 kr 16,781,894 kr

Tegevuskulud - kavandatud ja tegelikud, 2002

Kulu liik Planeeritud summa Tegelik kulu Erinevus planeeritust
USENET news aastamaks 169,920 kr 56,635 kr -113,285 kr
Sisemagistraalide kuutasud 4,493,763 kr 3,906,808 kr -586,955 kr
Magistraalide ümberkonfigureerimistasu 13,540 kr 40,382 kr 26,842 kr
Lõppkasutajakanalite eest arvete esitamise kulud* 3,367 kr -67,561 kr -70,928 kr
Sissehelistamisnumbrid seadmekappides 2,217 kr 1,017 kr -1,200 kr
Liiniseadmete garantiihooldustasu 255,490 kr 262,685 kr 7,194 kr
Tasu E1 portide eest 116,280 kr 102,099 kr -14,181 kr
TIX-LAN maks 14,836 kr 13,600 kr -1,236 kr
Seadmekappide hoiutasu 472,891 kr 846,893 kr 374,002 kr
GEANT, Euroopa-sisene liiklus 3,538,087 kr 3,543,654 kr 5,567 kr
GEANT, transiit 2,449,481 kr 2,794,471 kr 344,990 kr
NORDUNet transiit; USENET news - võlg 2001.aastast 340,378 kr 326,245 kr -14,133 kr
Unineti tagastatud ettemaks   -22,334 kr -22,334 kr
Osutatavad teenused 500,000 kr   -500,000 kr
Seire, infomaterjalid ja koolitus 300,000 kr   -300,000 kr
Seadmete uuendamine 300,000 kr 73,398 kr -226,602 kr
Nimeserverite uuendamine 100,000 kr   -100,000 kr
Liinikiiruste tõstmine 150,801 kr   -150,801 kr
Kokku 13,221,053 kr 11,877,992 kr -1,343,061 kr
Märkus: dets 2001 tasus EENet ET-le asutuste lõppkasutajakanalite eest; tagasilaekumine asutustelt oli 2002.

Laekumised osutatud teenuste ja projektide eest

Vahendite liik Lepingusummad
Tasuliste eriteenuste osutamise lepingud 32,490 kr
Interneti püsiühenduse ümberkorraldamise lepingud 136,653 kr
Toetused, stipendiumid 334,219 kr
Kokku 503,362 kr
Sellest laekunud 2002.aastal: 468,362 kr