Kümme kõige sagedamat küsimust .ee alamdomeenide registreerimisest

0. Millal hakkab kehtima uus domeenireeglistik? Millal muutuvad domeenid tasuliseks? Millal taastub võimalus lisadomeeninimesid taotleda?
Küsimused tulevaste reeglite kohta esitage palun Eesti Interneti Sihtasutusele http://www.eestiinternet.ee/.

Vastavalt .ee administraatorite korraldusele saadab EENet alates 1.4.2010 kõigile lisadomeenitaotlustele vastuseks järgmise informatsiooni:
".ee tippdomeeni administraatori otsusega alustatakse alates 1. aprillist 2010.a. üleminekut uuele .ee lõpuliste domeenide registreerimise korrale. Uue korra kohaselt kaob piirang ühe isiku poolt registreeritavatele domeeninimedele. Uued domeenide registreerimise reeglid on toodud Eesti Interneti Sihtasutuse kodulehel www.eestiinternet.ee. Seoses vajadusega korrastada olemasolevate domeenide andmebaasi ning vältimaks domeeninimede kaaperdamist lõpetatakse lisadomeenide registreerimine alates 1. aprillist 2010.a."
1. Kuidas saab asutus enda kasutusse soovitud domeeninime?
2. Kuidas saab domeeninimest loobuda?
Domeeninimest loobumiseks saadab asutus EENetti ametliku kirja või administratiivne kontaktisik e-kirja aadressile hostmaster@ns.kbfi.ee.

Erijuhtumid:
3. Mida teha, kui domeeni jaoks kasutatava nimeserveri IP-aadress muutub? Või muutub Interneti- või nimeserveriteenuse pakkuja (ISP)?
Domeeni andmete muutmiseks tuleb täita elektrooniline taotlusvorm ja lisainfo lahtrisse (täiendav vabas vormis teave) kirjutada andmete muutmistaotluse põhjus.
Taotlusvorm
4. Miks saab iga asutus reeglina ühe teise taseme domeeninime? Kas on võimalikud erandid?
Domeeninimi on asutuse aadress võrgus. Asutus ise saab teha allaadresse. Asutusel on võrgus üks aadress, millelt soovija ta leiab. Tavaliselt ei ole asutusel registreeritud ka mitut ärinime. Taoline praktika on kasutusel paljude arenenud riikide tippdomeeni haldamisel.
Erandeid mitme domeeninime registreerimiseks on õigus teha ainult .ee IANAs registreeritud administraatoril. Erandeid on tehtud juhtudel, kui lisadomeeninime saamise taotlus on põhjendatud.
5. Olen eraisik. Millise domeeninime registreerimist saan taotleda?
Eraisikutele on võimalik registreerida kolmanda taseme domeeninimi .pri.ee alla. Ainult äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja võib saada teise taseme domeeninime, kui muud nõuded on täidetud.
6. Kui pikk võib olla domeeninimi?
Domeeninime punktiga eraldatud osa võib sisaldada kuni 63 sümbolit. Näiteks järgmise domeeninime esimene osa on maksimaalse lubatud pikkusega:
1aaaaaaaaa2aaaaaaaaa3aaaaaaaaa4aaaaaaaaa5aaaaaaaaa6aaaaaaaaa123.ee
7. Kas domeeninimes võib olla täppidega tähti nagu ÖÄÜÕ?
Ei või.
8. Kas minu taotlus on hostmasteritele laekunud? Millal ma sellele vastuse saan?
Taotleja saab vormi täitmise järel vormis esitatud kontaktaadressil koopia hostmasteritele läinud taotlusest. Hostmasteritel on maksimaalne taotlusele vastamise aeg 7 tööpäeva. Reeglina saadakse vastus aga paari tööpäeva jooksul.
9. Kuidas ma saan teada, kas mu nimeserverid on juba pädevaks häälestatud?
Kasutage Unixi käsku dig; võrrelge tulemust Tehnilistes nõuetes toodud näidetega või pöörduge oma Internetiteenuse pakkuja (ISP poole), kes Teid kindlasti nõustab.