EENeti kasutajaküsitlus 2008 (näidis)
0% 
80% lõpetatud
 100%
Üldküsimused
Väga hea Hea Rahuldav Mitterahuldav Väga halb Ei oska hinnata
Postiloendid ehk listid EENeti serveris
www.eenet.ee/EENet/listid.html
Õpetajate kodulehed EENeti serveris
www.koolielu.edu.ee
Täpse kellaaja teenus
www.eenet.ee/EENet/ntp.html
Vabatarkvara kasutamise juhendid e Kuutõrvaja
kuutorvaja.eenet.ee
Nõustun Pigem nõustun Pigem ei nõustu Ei nõustu Ei ole kokku puutunud
EENeti töötajad on abivalmis, klienditeenindus viisakas ja korrektne
Katkestustest teenuste toimimises saame piisavalt teavet
Meie asutuse pöördumistele reageeritakse kiiresti
Probleemide lahendamine on professionaalne
Eelmine leht         Saada