EENeti kasutajaküsitlus 2011

Muud teenused
5_1: Kas teie asutuses järgmisi teenuseid kasutatakse? Kui vajalik iga teenus on?
  Kas asutus kasutab teenust?   Hinnang teenuse vajalikkusele
--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->
5_2: Millised on Teie ettepanekud nende teenuste kohta?
HelpKui Teil on pikemaid ettepanekuid, ootame neid aadressile eenet@eenet.ee
5_3: Milliseid teenuseid vajaksid Teie hinnangul haridus-, teadus, kultuuriasutused andmeside alal veel?