EENeti kasutajaküsitlus 2011

HAVIKE
2_1: *Kas teie asutus kasutab Hariduse Virtuaalkeskkonda HAVIKE?
HelpHAVIKEses pakub EENet Tiigrihüppe Sihtasutuse toetusel erinevat lihtsalt paigaldatavat veebitarkvara, mida saab kasutada õppetöös ja kodulehtede tegemisel. Teenuse kirjeldus: havike.eenet.ee.
2_3: Palun märkige ära, milliseid järgmistest veebirakendustest teie asutus kasutab või soovib kasutada
  Kasutame HAVIKEses Kasutame, aga mitte HAVIKEses Soovime kasutada, aga veel ei kasuta Ei soovi kasutada Ei oska vastata
Moodle
(E-õppe keskkond)
Joomla!
(kodulehe tegemise ja selle sisu haldamise keskkond)
MediaWiki
(wiki-keskkond ühiseks dokumendiloomeks)
WordPress
(ajaveebi pidamise keskkond)
LimeSurvey
(ankeetide ja testide loomise ja läbiviimise keskkond)
CMSimple
(lihtne kodulehe tegemise ja selle sisu haldamise keskkond)
SMF
(foorumitarkvara)
2_4: Millist tarkvara võiks HAVIKEse kaudu veel pakkuda?
2_5: Mis võiks HAVIKEse teenuse puhul veel teisiti olla?
HelpKui Teil on pikemaid ettepanekuid, ootame neid aadressile eenet@eenet.ee