Hariduse Infotehnoloogia SA EENeti poolt pakutav domeeniteenus (.ee domeen) (2017)

You have completed 0% of this survey
0%
100%

1
1: EENeti poolt osutatav registripidajateenus on meie asutusele...2: Palun märkige järgmiste väidete juures, kuivõrd need Teie asutuse puhul kehtivad:

  Jah Ei Ei oska vastata
EENet pakub meie domeeni(de) majutuseks enda nimeservereid, on mugav kasutada korraga nii nimeservereid kui .ee registripidajateenust ühelt pakkujalt.
EENeti juures kasutame veel mõnda hostinguga seotud teenust (veeb, postkastid, sertifikaadid, VIPS), on hea võimalus registreerida teenustele sobiv domeen sama pakkuja juures.
EENeti registripidajateenus on kvaliteetne, taotlused täidetakse korrektselt.
EENeti registripidajateenus on operatiivne, meie pöördumised lahendatakse kiiresti.
EENeti hinnad domeenide registreerimiseks/pikendamiseks on meie asutusele sobivad.
EENeti poolt pakutavad registreerimisperioodid ei rahulda meid ja võimalusel kasutaksime 1, 2 ja 3 aastaste perioodide asemel 5 või 10 aastaseid perioode.
Leiaksime lihtsasti uue teenusepakkuja EENeti kui .ee registripidaja asemel.