EENeti kasutajaküsitlus 2015
Püsiühendus
p1: Teie asutuse Interneti püsiühendus on loodud EENeti hallatavasse akadeemilisse magistraalvõrku.

Palun hinnake oma asutuse Interneti püsiühenduse kvaliteeti
HelpEENet haldab Eesti akadeemilist andmesidevõrku (magistraalid, välisühendus), mida võivad kasutada haridus-, teadus- ja kultuuriasutused.
p2: Mis võiks selle püsiühendusteenuse puhul teisiti olla?
HelpJuurdepääsuühendus on kanal teie asutusest EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu lähima sõlmeni. EENet haldab linnadevahelisi magistraale ning välisühendust.
p3: Palun võrrelge oma asutuse praegust Interneti püsiühenduse kiirust ja tegelikult vajalikku kiirust
  Kuni 1 Mbps Kuni 10 Mbps Kuni 20 Mbps Kuni 50 Mbps Kuni 100 Mbps Kuni 1 Gbps Kuni 10 Gbps Rohkem kui 10 Gbps Ei oska vastata
Praegune ühenduskiirus
Asutusele hetkel tegelikult vajalik ühenduskiirus
Hinnang vajalikule ühenduskiirusele aastal 2018
p4: Kui palju on teie asutuses selle Internetiühenduse kasutajaid?

Lahtrisse saab sisestada ainult numbreid

p5: Kas teie asutus kasutab IPv6-aadresse?

HelpTeave EENeti hallatavas võrgus IPv6-aadresside saamise võimaluse kohta: www.eenet.ee/EENet/ipv6.html
p6: Milliseid operatsioonisüsteeme teie asutuse arvutites ja teistes seadmetes kasutatakse?

  Jah, kasutame ainult seda Jah, kasutame seda (aga mitte ainult) Ei kasuta ega soovi kasutada Ei kasuta, kuid on soov kasutada
(kui ühilduks olemasoleva süsteemiga)
Ei tea või ei oska vastata
Microsoft Windows
Vabavaralised operatsioonisüsteemid, sh Linux, BSD jmt
Mac OS
Muu