EENeti kasutajaküsitlus 2015
Muud teenused
m1: Kui vajalikud on teie asutusele järgmised EENeti teenused?
  Väga vajalik Keskmiselt vajalik Vähevajalik Ei ole üldse vajalik Ei oska hinnata Ei tea sellist teenust
Interneti püsiühendus EENeti hallatavasse akadeemilisse magistraalvõrku
www.eenet.ee/EENet/pysiyhendus
Veebimajutusteenus EENeti serveris nw.eenet.ee
http://www.eenet.ee/EENet/serveriruum
HAVIKEse teenus
havike.eenet.ee
E-postkastid EENeti serveris
www.eenet.ee/EENet/postkast
Domeenide tasuta registreerimine .edu.ee, .org.ee, .lib.ee, .vil.ee alla
www.eenet.ee/EENet/akad_domeenid
EENeti kui registripidaja vahendusel tasuliste domeenide registreerimine .ee alla
www.eenet.ee/EENet/domeeniteenus
eduroam ehk mugav ja turvaline wifi akadeemilistes võrkudes
www.eenet.ee/EENet/eduroam.html
Sertifikaatide teenus
www.eenet.ee/EENet/tcs   tera.eenet.ee
Listid ehk postiloendid EENeti serveris
www.eenet.ee/EENet/listid.html
Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)
etais.ee
TAAT - Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise taristu
www.taat.ee
Asutuse serveri majutamine EENeti seadmeruumis
www.eenet.ee/EENet/serverimajutus
Virtuaalprivaatserver ehk VIPS
www.eenet.ee/EENet/vips
VIKO - virtuaalne õpikeskkond
www.eenet.ee/EENet/viko.html   viko.edu.ee
Õpetajate õppematerjalide paigutamine EENeti serverisse
opetaja.edu.ee
Kuutõrvaja - eestikeelsed õppematerjalid tarkvara ja Interneti kohta
kuutorvaja.eenet.ee
Otseülekanded Eesti loodusest
www.eenet.ee/EENet/kaamerad
m2: Teie asutus kasutab EENeti kui registripidaja teenust domeenide registreerimiseks .ee alla.

Palun hinnake selle domeeniteenuse kvaliteeti:
m3: Teie asutus kasutab EENeti vahendusel TERENA sertifikaatide teenust.

Palun hinnake selle teenuse kvaliteeti:
m4: Teie asutus kasutab EENeti serveris listiteenust.

Palun hinnake selle teenuse kvaliteeti:
m5: Teie asutusel on olemas VIKO instants serveris viko.edu.ee

Palun hinnake selle teenuse kvaliteeti:
m6: Teie asutus kasutab õpetajate õppematerjalide kontot/kontosid EENeti serveris opetaja.edu.ee

Palun hinnake selle teenuse kvaliteeti:
m7: Millised on Teie või teie asutuse ettepanekud sellel lehel loetletud teenuste kohta?
HelpKui Teil on pikemaid ettepanekuid (üle 2000 tähemärgi), ootame neid aadressile eenet@eenet.ee
m8: Milliseid teenuseid vajaksid Teie hinnangul haridus-, teadus-, kultuuriasutused andmeside alal veel?
HelpKui Teil on pikemaid ettepanekuid (üle 2000 tähemärgi), ootame neid aadressile eenet@eenet.ee