EENeti kasutajaküsitlus 2015
HAVIKE
h1: Teie asutus kasutab EENeti HAVIKEse teenust.

Palun hinnake HAVIKEse teenuse kvaliteeti:
HelpHariduse Virtuaalkeskkonnas HAVIKE pakub EENet erinevat lihtsalt paigaldatavat veebitarkvara, mida saab kasutada kodulehtede tegemisel ja õppetöös. Teenuse kirjeldus: havike.eenet.ee
h2: Palun hinnake, kuivõrd vajalikud on teie asutuse jaoks HAVIKEses pakutavad veebirakendused.
  Väga vajalik Keskmiselt vajalik Vähevajalik Ei ole üldse vajalik Ei oska hinnata
Joomla!
(kodulehe tegemise ja selle sisu haldamise keskkond)
WordPress
(ajaveebi pidamise, kodulehe tegemise ja selle sisu haldamise keskkond)
MediaWiki
(wiki-keskkond ühiseks dokumendiloomeks)
LimeSurvey
(ankeetide ja testide loomise ja läbiviimise keskkond)
h3: Mis võiks HAVIKEse teenuse puhul teisiti olla? Millist tarkvara võiks HAVIKEses veel pakkuda?

HelpKui Teil on pikemaid ettepanekuid (üle 1000 tähemärgi), ootame neid aadressile eenet@eenet.ee