EENeti kasutajaküsitlus 2015

Austatud vastaja

Palume Teie abi EENeti teenuste hindamiseks
ja uuendusvajaduste kindlakstegemiseks.

Küsitlusele said kutse EENeti klientide tehnilised kontaktisikud. Andmete analüüsimisel näeme, millise asutuse esindaja vastustega tegemist on. Kinnitame, et Teie nime aruandes ei kasutata.

Osasid küsimusi teenuste kohta näevad ainult nende teenuste kasutajad.

Vastamise alustamiseks vajutage palun nupule 'Järgmine'.
Kui olete jõudnud viimasele lehele, vajutage palun 'Saada'.

Oleme Teile tagasiside eest väga tänulikud!

EENeti logo

Ankeedis on 29 küsimust.