EENeti kasutajaküsitlus 2014

Juhendid ja klienditeenindus
6_1: Milliste väidetega nõustute?

  Nõustun Pigem nõustun Pigem ei nõustu Ei nõustu Ei oska vastata
Juhendid EENeti teenuste kasutamiseks on piisavad
Juhendid teenuste kasutamiseks on EENeti veebilehel hästi leitavad
EENeti töötajad on abivalmis, klienditeenindus viisakas ja korrektne
Katkestustest teenuste toimimises saame piisavalt teavet
Meie asutuse pöördumistele reageeritakse kiiresti
Probleemide lahendamine on professionaalne
6_2: Milliseid juhendeid on puudu? Mis võiks olla teisiti teie asutuse ja EENeti vahelises suhtluses?

HelpKui Teil on pikemaid ettepanekuid (üle 2000 tähemärgi), ootame neid aadressile eenet@eenet.ee