EENeti kasutajaküsitlus 2014

HAVIKE
2_1: *Kas teie asutus kasutab EENeti HAVIKEse teenust?

HelpHariduse Virtuaalkeskkonnas HAVIKE pakub EENet erinevat lihtsalt paigaldatavat veebitarkvara, mida saab kasutada kodulehtede tegemisel ja õppetöös. Teenuse kirjeldus: havike.eenet.ee
2_3: Palun märkige ära, milliseid järgmistest veebirakendustest teie asutus kasutab või soovib kasutada.
  Kasutame HAVIKEses Kasutame, aga mitte HAVIKEses Soovime kasutada, aga veel ei kasuta Ei soovi kasutada Ei oska vastata
Joomla!
(kodulehe tegemise ja selle sisu haldamise keskkond)
WordPress
(ajaveebi pidamise, kodulehe tegemise ja selle sisu haldamise keskkond)
MediaWiki
(wiki-keskkond ühiseks dokumendiloomeks)
LimeSurvey
(ankeetide ja testide loomise ja läbiviimise keskkond)
Moodle
(E-õppe keskkond)
2_4: Millist tarkvara võiks HAVIKEse kaudu veel pakkuda?
HelpNäiteks: Drupal (kodulehe tegemiseks; drupal.org) vmt.
2_5: Mis võiks HAVIKEse teenuse puhul veel teisiti olla?
HelpKui Teil on pikemaid ettepanekuid (üle 1000 tähemärgi), ootame neid aadressile eenet@eenet.ee