EENeti kasutajaküsitlus 2014

Austatud vastaja

Palume Teie abi EENeti teenuste hindamiseks
ja uuendusvajaduste kindlakstegemiseks.

Küsitlusele saatsime kutse EENeti klientide tehnilistele kontaktisikutele.
Andmete analüüsimisel näeme, millise asutuse esindaja vastustega tegemist on.
Kinnitame, et Teie nime aruandes ei kasutata.

Vastamise alustamiseks vajutage palun nupule 'Järgmine'.
Kui olete jõudnud viimasele lehele, vajutage palun 'Saada'.

Oleme Teile tagasiside eest väga tänulikud!

EENeti logo

Ankeedis on 50 küsimust.