EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111

Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303

eenet @ eenet punkt ee
turvas @ eenet punkt ee, katk @ eenet punkt ee

EENet

EENeti kasutajaküsitlus 2006. Küsimused


  Teadusasutustele ja kõrgkoolidele:

 1. Millised järgmistest teenustest on Teie asutuse tegevuse jaoks olulised:
    kiire Internetiühendus
    kiire ühendus Euroopa teadusasutustega
    QoS (Quality of Service)
    superarvutusressursi (gridi) kasutamise võimalus

 2. Kas Teie asutus teeb Interneti kaudu koostööd Euroopa teadusasutuste, ülikoolide ja kõrgkoolidega?
  Jah, teeb
  Ei tee
  Ei oska vastata

 3. Kas Teie asutus soovib kasutada Eesti Gridi ühendatud ressursse?
  Juba kasutamegi
  Jah, soovime kasutada
  Ei soovi kasutada
  Ei oska vastata

 4. Kuivõrd olete kursis magistraalvõrgu GÉANT2 pakutavate võimalustega?
  Teame, mis on GÉANT2 ja mida ta võimaldab
  Üldjoontes kujutame ette, mis on GÉANT2, aga vajame lisainfot
  Ei tea, mis on GÉANT2
  Ei oska vastata

 5. Kuivõrd pakub Teie asutusele huvi teenus eduroam - rändlus akadeemilistes võrkudes?
  (eduroami leht EENeti veebis)
  Meie asutuse töötajad vajavad eduroami võimalusi
  Teame, mis on eduroam, aga ei vaja seda
  Ei tea, mis on eduroam
  Ei oska vastata


 6. Serveriruumiga asutustele:

 7. Teie asutus kasutab veebiruumi (kodulehekülje ruumi) EENeti serveris
  (http://nw.eenet.ee/)
  Palun hinnake selle teenuse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul paremini olla? 8. Serveriruumita asutustele:

 9. Kas olete kursis võimalusega hoida asutuse kodulehekülge EENeti serveris?
  (http://www.eenet.ee/EENet/serveriruum.html)
  Teame teenuse olemasolu
  Ei ole kursis ning soovime selle kohta teavet
  Ei ole kursis, teavet selle kohta ei soovi
  Ei oska vastata

 10. Kus paikneb Teie asutuse kodulehekülg praegu?
  Teenusepakkuja serveris. Teenusepakkuja nimi:
  Meie asutuse enda serveris
  Meil ei ole kodulehekülge
  Ei oska vastata


 11. E-postkastiteenuse kasutajatele:

 12. Teie asutuse töötajad kasutavad e-postkaste EENeti serveris.
  Palun hinnake selle teenuse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul paremini olla?


 13. Kas soovite, et e-postkastide juurde EENeti serveris kuuluks grupitöö võimalus?
  (grupitöö võimaluse puhul saaksid teie asutuse töötajad, kellel on e-postkastid EENeti serveris, lisaks e-postile kasutada ühist kalendrit, märkmeid, faililadu jmt)
  Jah, grupitöö võimalust oleks vaja
  Ei, grupitöö võimalust ei ole vaja
  Ei oska vastata

 14. Kas Teie asutuse töötajad kasutavad neis postkastides kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks veebiliidest aadressil https://webmail.edu.ee/?
  Jah, kasutavad
  Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
  Ei tea sellist teenust
  Ei oska vastata

  Hinnang selle veebiliidese kasutamismugavusele:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul paremini olla? 15. Neile, kes ei kasuta e-postkastiteenust:

 16. Kas teate, et Teie asutuse töötajad saaksid kasutada EENeti serverisse tehtud e-postkaste?
  (http://www.eenet.ee/EENet/postkast.html)
  Teame teenuse olemasolu
  Ei ole kursis ning soovime selle kohta teavet
  Ei ole kursis, teavet selle kohta ei soovi
  Ei oska vastata

 17. Kus paiknevad praegu Teie asutuse töötajate e-postkastid?
    Meie asutuse enda serveris.
    Teenusepakkuja(te) serveri(te)s. Teenusepakkuja(te) nimi (nimed):
    Ei oska vastata


 18. EENeti püsiühendusega asutustele:

 19. Teie asutus kasutab Interneti püsiühendust EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu kaudu. Palun hinnake EENeti püsiühendusteenuse kvaliteeti:

  Väga hea  Hea    Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

  Mis võiks selle teenuse puhul paremini olla?


 20. Teie asutuse juurdepääsuühendust (kanalit Teie asutusest EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu lähima sõlmeni) hoiab meie andmetel käigus FIRMA. Palun hinnake selle juurdepääsuühenduse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea    Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

 21. Teie asutuse juurdepääsuühenduse kiirus (ühendus Teie asutusest EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrguni) on meie andmetel KIIRUS.
  Kas olete selle ühenduskiirusega rahul?
  Jah    Enam-vähem  Ei ole rahul  Ei oska hinnata

 22. Palun hinnake, millise kiirusega juurdepääsu Internetile Teie asutus tegelikult vajaks.

  Asutusele hetkel tegelikult vajalik ühenduskiirus:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10 Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  rohkem kui 1 Gbps
  ei oska hinnata

  Hinnang vajalikule ühenduskiirusele 2009. aastal:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10 Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  rohkem kui 1 Gbps
  ei oska hinnata

 23. Kui Teie asutuse püsiühenduses on midagi muutunud (kiirus, juurdepääsuühenduse pakkuja vmt), palun loetlege need muudatused:


  Kui on küsitud arvulist vastust, palun sisestage üks arv, mitte vahemik. Täname!
 24. Mitu töökoha-arvutit on Teie asutuses?
  arvutit

 25. Mitu töökoha-arvutit on Teie asutuses Internetti ühendatud?
  arvutit

 26. Kui suur on Teie asutuse kogupersonal/kogukond?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm)
  inimest

 27. Mitu inimest Teie asutuse kogupersonalist/kogukonnast saab Teie asutuses kasutada Internetti?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm, kes saavad kasutada Internetiühendust asutuse ruumes)
  inimest

 28. Juhul kui Teie asutuse Internet on avatud ka külastajatele (avalik internetipunkt e. AIP; avalik raamatukogu, kus soovijad saavad Internetti kasutada jmt), palume Teil hinnata, mitu erinevat külastajat  kasutas seda 2005. aastal:
  erinevat külastajat

 29. Milleks Teie asutuses Internetiühendust kasutatakse?
    elektronpostivahetuseks
    asutuse enda teabe avaldamiseks Internetis
    teadustöö tegemiseks
    (õppe)tööks vajaliku info hankimiseks
    õppematerjalide koostamiseks ja publitseerimiseks
    õppetöö läbiviimiseks
    juurdepääsuks kaugemal asuvatele andmebaasidele
    uudiste lugemiseks
    failide transportimiseks (ftp)
    videokonverentside jaoks
    pangateenuste jaoks
    suhtlemiseks jututubades, MSN, Skype jmt abil
    meelelahutuseks ja lõõgastuseks
  Muud kasutusalad:

 30. Kas olete praeguse Internetiühendusega rahul?
  Jah, olen rahul
  Ei ole rahul, sest
        ühenduskiirus ei ole piisav
        juurdepääsuühendus on liiga kallis
        sageli on sidekatkestusi
      Muu põhjus:


 31. EENeti püsiühenduseta asutustele:

 32. Teie asutus ei kasuta meie andmetel Interneti püsiühendust EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu kaudu.

  Kas olete kursis, millistel tingimustel saavad asutused kasutada Interneti püsiühendust EENeti hallatava akadeemilise andmesidevõrgu kaudu?
  Jah, olen kursis
  Ei ole kursis ning soovime selle kohta teavet
  Ei ole kursis, teavet selle kohta ei soovi
  Ei oska vastata

 33. Kui on küsitud arvulist vastust, palun sisestage üks arv, mitte vahemik. Täname!
 34. Mitu töökoha-arvutit on Teie asutuses?
  arvutit

 35. Kui suur on Teie asutuse kogupersonal/kogukond?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm)
  inimest

 36. Kas Teie asutusel on Interneti püsiühendus olemas?
  Jah, püsiühendus on olemas. Teenusepakkuja nimi:
  Asutusel ei ole püsiühendust
  Ei oska vastata
 37. Järgmisele kuuele küsimusele palume vastata juhul, kui Teie asutusel on olemas püsiühendus Internetiga.

 38. Mitu töökoha-arvutit on Teie asutuses Internetti ühendatud?
  arvutit

 39. Mitu inimest Teie asutuse kogupersonalist/kogukonnast saab Teie asutuses kasutada Internetti?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm, kes saavad kasutada Internetiühendust asutuse ruumes)
  inimest

 40. Palun hinnake oma asutuse Interneti püsiühenduse kvaliteeti:
  Väga hea  Hea   Rahuldav  Mitterahuldav  Väga halb  Ei oska hinnata

 41. Palun võrrelge oma asutuse praegust Interneti püsiühenduse kiirust ja tegelikult vajalikku kiirust.

  Praegune ühenduskiirus:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  rohkem kui 1 Gbps
  Ei oska vastata

  Asutusele hetkel tegelikult vajalik ühenduskiirus:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  rohkem kui 1 Gbps
  Ei oska hinnata

  Hinnang vajalikule ühenduskiirusele 2009. aastal:
  kuni 200 kbps
  kuni 1 Mbps
  kuni 10 Mbps
  kuni 100 Mbps
  kuni 1 Gbps
  rohkem kui 1 Gbps
  Ei oska hinnata

 42. Milleks Teie asutuses Internetiühendust kasutatakse?
    elektronpostivahetuseks
    asutuse enda teabe avaldamiseks Internetis
    teadustöö tegemiseks
    (õppe)tööks vajaliku info hankimiseks
    õppematerjalide koostamiseks ja publitseerimiseks
    õppetöö läbiviimiseks
    juurdepääsuks kaugemal asuvatele andmebaasidele
    uudiste lugemiseks
    failide transportimiseks (ftp)
    videokonverentside jaoks
    pangateenuste jaoks
    suhtlemiseks jututubades, MSN, Skype jmt abil
    meelelahutuseks ja lõõgastuseks
  Muud kasutusalad:

 43. Kas olete praeguse Internetiühendusega rahul?
  Jah, olen rahul
  Ei ole rahul, sest
        kiirus ei ole piisav
        ühendus on liiga kallis
        sageli on sidekatkestusi
      Muu põhjus:


 44. Üldküsimused KÕIGILE:

 45. Milliseid järgmistest EENeti tasuta teenustest Teie asutuses teatakse ja kasutatakse?
  Palun märkige iga teenuse puhul sobivaim vastusevariant ning hinnake Teie asutuse kasutatavaid teenuseid.

  • Postiloendid ehk listid EENeti serveris (http://www.eenet.ee/EENet/listid.html)
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Õpetajate kodulehed EENeti serveris (http://www.koolielu.edu.ee)
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Täpse kellaaja teenus (http://www.eenet.ee/EENet/ntp.html)
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Vabatarkvara ja dokumentatsiooni ftp-server (http://ftp.eenet.ee/)
   Meie asutuses kasutatakse seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Mis võiks nende teenuste puhul paremini olla?


 46. Milliseid lisateenuseid vajaksid Teie hinnangul haridus-, teadus-, kultuuriasutused andmeside alal veel?


 47. Alates 1. jaanuarist 2006 on EENeti serveris e-postkastide kasutamine ja serveris nw.eenet.ee veebiruumi kasutamine kõigile haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele tasuline (http://www.eenet.ee/EENet/hinnakiri.html). Kas ja kuidas selline muudatus mõjutab infoteenuste kättesaadavust nende asutuste jaoks?
  Tasu teenuste eest...
     parandab nende teenuste kättesaadavust haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste jaoks
     halvendab nende teenuste kättesaadavust haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste jaoks
     ei mõjuta nende teenuste kättesaadavust haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste jaoks
  Ei oska vastata

 48. Kuidas hindate seniilmunud kahte EENeti elektroonilist infolehte (http://www.eenet.ee/EENet/infolehed.html)?

  Esimene infoleht septembris 2005:
  Jah, lugesin esimest infolehte. Hinnang infolehe sisule:
  Sain esimese infolehe, aga ei lugenud seda
  Ei ole esimest infolehte saanud
  Ei oska vastata

  Teine infoleht veebruaris 2006:
  Jah, lugesin teist infolehte. Hinnang infolehe sisule:
  Sain teise infolehe, aga ei lugenud seda
  Ei ole teist infolehte saanud
  Ei oska vastata

 49. Milliste teemade käsitlemist EENeti infolehtedes peate vajalikuks?


 50. Millised on olnud Teie asutuse jaoks positiivsed küljed koostöös EENetiga?
 51. Valmimas on linnasisesed fiiberoptilised haridusvõrgud Viljandis ja Paides, mille loomise üheks algatajaks on EENet.
  Ootame ka Teie asutuse ettepanekuid võimalikeks ühisprojektideks EENeti ning teiste haridus-, teadus- ja kultuuriasutustega.
 52. Kas Teid rahuldab Teie asutuse sisese arvutivõrgu töökindlus?
  Jah, rahuldab
  Rahuldab, kuigi arvutivõrgu töös esineb häireid
  Ei rahulda

 53. Kes vastutab Teie asutuses arvutite ja lokaalvõrgu töötamise eest?
  Selleks on asutuses olemas eraldi töötaja(d)
  Vajalikku teenust osutab meie asutusele firma või ettevõtja
  Ei ole eraldi töötajat ega teenusepakkujat

 54. Kas Teie asutuse töötajad on saanud Interneti-alast koolitust?
  Jah, piisavalt
  Jah, kuid oleks vaja lisakoolitust
  Ei ole