EENeti kasutajaküsitlus 2004 - küsimustik

ASUTUSE NIMI

 1. Milliseid EENeti tasuta teenuseid Teie asutuses teatakse ja kasutatakse?

  Palun märkige iga teenuse puhul sobivaim vastusevariant ning hinnake Teie asutuse kasutatavaid teenuseid.

  • Püsiühendus Internetti
   Meie asutus kasutab seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Serveriruumi kasutamine kodulehekülje jaoks
   Meie asutus kasutab seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • E-postkastid EENeti serveris
   Meie asutus kasutab seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Veebiliides e-posti lugemiseks ja kirjutamiseks
   Meie asutus kasutab seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Postiloendid EENeti serveris
   Meie asutus kasutab seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Eestikeelne õppematerjal
   Meie asutus kasutab seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Eesti Koolide Andmebaas
   Meie asutus kasutab seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Täpse kellaaja teenus
   Meie asutus kasutab seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  • Konsultatsioonid sideprobleemide puhul
   Meie asutus kasutab seda EENeti teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

 2. Milliseid lisateenuseid vajaksid Teie hinnangul haridus-, teadus-, kultuuriasutused andmeside alal veel?
 3. Millised on olnud positiivsed küljed koostöös EENetiga?
 4. Kuidas võiks EENet paremini Teie asutuse vajadusi rahuldada?
 5. Millist lisainformatsiooni Teie asutus EENeti kohta juurde vajab?

   
 6. Milliseid arvutivõrkude ja Internetiga seotud teenuseid ostab Teie asutus kommertsfirmadelt, ettevõtjatelt jmt?

  Palun märkige iga teenuse puhul sobivaim vastusevariant. Teenuse kasutamise korral palume märkida ka teenusepakkuja nimi.

  • Asutuse püsiühendus Internetti
   Meie asutus kasutab seda teenust. Teenusepakkuja nimi:
   Ei kasuta sellist teenust
   Ei oska vastata

  • Juurdepääsuteenus (transmissioon) EENeti magistraalvõrguni
   Meie asutus kasutab seda teenust. Teenusepakkuja nimi:
   Ei kasuta sellist teenust
   Ei oska vastata

  • Asutuse kodulehekülje hoidmine teenusepakkuja juures
   Meie asutus kasutab seda teenust. Teenusepakkuja nimi:
   Ei kasuta sellist teenust
   Ei oska vastata

  • Asutuse serverarvuti majutus teenusepakkuja juures
   Meie asutus kasutab seda teenust. Teenusepakkuja nimi:
   Ei kasuta sellist teenust
   Ei oska vastata

  • Asutuse e-postkastide hoidmine väljaspool asutust
   Meie asutus kasutab seda teenust. Teenusepakkuja nimi:
   Ei kasuta sellist teenust
   Ei oska vastata

  • Asutuse arvutipargi jooksev hooldus
   Meie asutus kasutab seda teenust. Teenusepakkuja nimi:
   Ei kasuta sellist teenust
   Ei oska vastata
 7. Järgnevatele küsimustele (nr 7.-17.) palume vastata juhul, kui Teie asutusel on olemas püsiühendus Internetiga.

 8. Mitu töökoha-arvutit on Teie asutuses?
  arvutit

  Kui on küsitud arvulist vastust, palun sisestage üks arv, mitte vahemik. Täname!

 9. Mitu arvutit on Teie asutuses Internetti ühendatud?
  arvutit

 10. Mitu inimest saab Teie asutuses kasutada Internetti?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm, kes saavad kasutada Internetiühendust selles asutuses)
  inimest

  Kui suure osa need inimesed Teie asutuse kogupersonalist/kogukonnast moodustavad?
  %

 11. Juhul kui Teie asutuse Internet on avatud ka külastajatele (avalik Internetipunkt e. AIP; avalik raamatukogu, kus soovijad saavad Internetti kasutada jmt), palume Teil hinnata, mitu erinevat külastajat  kasutas seda 2003. aastal:
  erinevat külastajat

 12. Milleks Teie asutuses Internetiühendust kasutatakse?
    elektronpostivahetuseks
    asutuse enda teabe avaldamiseks Internetis
    (õppe)tööks vajaliku info hankimiseks
    õppematerjalide koostamiseks
    õppetöö läbiviimiseks
    juurdepääsuks kaugemal asuvatele andmebaasidele
    uudiste lugemiseks
    failide transportimiseks (ftp)
    videokonverentside jaoks
    pangateenuste jaoks
    meelelahutuseks ja lõõgastuseks
  Muud kasutusalad:

 13. Kas olete praeguse Internetiühendusega rahul?
  Jah, olen rahul
  Ei ole rahul, sest

 14. Kas Teie asutus vajaks kiiremat Internetiühendust?
  Jah, vajab
  Ei, sidekiirus on piisav

 15. Palun võrrelge oma asutuse praeguse Interneti püsiühenduse kiirust ja tegelikult vajalikku kiirust.

  Meie asutuse praegune ühenduskiirus:
  Asutusele hetkel tegelikult vajalik ühenduskiirus:
  Hinnang vajalikule ühenduskiirusele 2007. aastal:

 16. Kas Teid rahuldab Teie asutuse sisese arvutivõrgu töökindlus?
  Jah, rahuldab
  Rahuldab, kuigi arvutivõrgu töös esineb häireid
  Ei rahulda

 17. Kes vastutab Teie asutuses arvutite ja lokaalvõrgu töötamise eest?
  Selleks on asutuses olemas eraldi töötaja(d)
  Vajalikku teenust osutab meie asutusele firma või ettevõtja
  Ei ole eraldi töötajat ega teenusepakkujat

 18. Kas Teie asutuse töötajad on saanud Interneti-alast koolitust?
  Jah, piisavalt
  Jah, kuid oleks vaja lisakoolitust
  Ei ole
Täname Teid abi eest!