EENeti kasutajaküsitlus 2003 - küsimustik

 1. Mitu töökoha-arvutit on Teie asutuses?
 2. Mitu arvutit on Teie asutuses Internetti ühendatud?
 3. Mitu inimest saab Teie asutuses kasutada Internetti?
  (mõeldud on asutuse enda töötajaid, ametnikke, õpilasi, tudengeid, liikmeid, kasvandikke jm, kes saavad kasutada haridusvõrgu kaudu loodud Internetiühendust selles asutuses)
 4. Juhul kui Teie asutuse Internet on avatud ka külastajatele (AIP; avalik raamatukogu, kus soovijad saavad Internetti kasutada jmt), palume Teil hinnata, mitu erinevat külastajat  kasutas seda 2002. aastal:
 5. Palun hinnake, mitu Teie asutuse inimest saab kasutada Internetti (sh kommertsvõrke) ka oma kodust.
 6. Milleks Teie asutuses Internetiühendust kasutatakse?
    elektronpostivahetuseks
    asutuse enda teabe avaldamiseks Internetis
    (õppe)tööks vajaliku info hankimiseks
    õppematerjalide koostamiseks
    õppetöö läbiviimiseks
    juurdepääsuks kaugemal asuvatele andmebaasidele
    uudiste lugemiseks
    failide transportimiseks (ftp)
    pangateenuste jaoks
    meelelahutuseks ja lõõgastuseks
  Muud kasutusalad:
 7. Kas olete praeguse Internetiühendusega rahul?
  Jah, olen rahul
  Ei ole rahul, sest
 8. Kas Teie asutus vajaks kiiremat Internetiühendust?
  Jah, vajab
  Ei, sidekiirus on piisav
 9. Kas Teie asutusel on olnud probleeme ootamatute sidekatkestustega?
  Jah, sageli
  Jah, vahel
  Ei ole olnud
 10. Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, palume Teil tuua mõned kuupäevad ja kellaajad, millal viimase kuu jooksul on sidekatkestused esinenud.
 11. Kas Teid rahuldab Teie asutuse sisese arvutivõrgu töökindlus?
  Jah, rahuldab
  Rahuldab, kuigi arvutivõrgu töös esineb häireid
  Ei rahulda
 12. Kas Teie asutuses on töötaja, kes vastutab arvutite ja lokaalvõrgu töötamise eest?
  Jah
  Ei
 13. Kas Teie asutuse töötajad on saanud Interneti-alast koolitust?
  Jah, piisavalt
  Jah, kuid oleks vaja lisakoolitust
  Ei ole
 14. Millised on olnud positiivsed küljed koostöös EENetiga?
 15. Kuidas võiks EENet paremini Teie asutuse vajadusi rahuldada?
 16. Millist lisainformatsiooni Teie asutus EENeti kohta juurde vajab?
 17. Milliseid EENeti poolt osutatavaid tasuta teenuseid Teie asutuses teatakse ja kasutatakse?
  Palun märkige iga teenuse puhul sobivaim vastusevariant ning hinnake nende teenuste kvaliteeti, mida Teie asutus kasutab.

  1. Püsiühendus Internetti
   Meie asutus kasutab seda teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  2. Serveriruumi kasutamine kodulehekülje jaoks
   Meie asutus kasutab seda teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  3. E-postkastid EENeti serveris
   Meie asutus kasutab seda teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  4. Veebiliides e-posti lugemiseks ja kirjutamiseks
   Meie asutus kasutab seda teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  5. Eestikeelne õppematerjal
   Meie asutus kasutab seda teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  6. Eesti Koolide Andmebaas
   Meie asutus kasutab seda teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  7. Täpse kellaaja teenus
   Meie asutus kasutab seda teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

  8. Konsultatsioonid sideprobleemide puhul
   Meie asutus kasutab seda teenust. Hinnang teenuse kvaliteedile:
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

 18. Milliseid EENeti poolt eraldi lepingute alusel osutatavaid tasulisi eriteenuseid Teie asutuses teatakse?

  1. Serveri ja ruuteri installeerimine ning hooldus

   Meie asutus on seda teenust kasutanud
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

   Soovime teenust lähitulevikus kasutada
   Soovime teenuse kohta lisateavet aadressil

  2. Serveri majutus EENeti seadmekapis

   Meie asutus on seda teenust kasutanud
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

   Soovime teenust lähitulevikus kasutada
   Soovime teenuse kohta lisateavet aadressil

  3. Videoülekanne Internetti

   Meie asutus on seda teenust kasutanud
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

   Soovime teenust lähitulevikus kasutada
   Soovime teenuse kohta lisateavet aadressil

  4. Juurdepääsuühenduste ehitamine ja hooldamine

   Meie asutus on seda teenust kasutanud
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

   Soovime teenust lähitulevikus kasutada
   Soovime teenuse kohta lisateavet aadressil

  5. Lokaalvõrgu projekteerimine

   Meie asutus on seda teenust kasutanud
   Teame teenuse olemasolu, aga ei kasuta
   Ei tea sellist teenust

   Soovime teenust lähitulevikus kasutada
   Soovime teenuse kohta lisateavet aadressil

 19. Milliseid lisateenuseid vajaksid Teie hinnangul haridus-, teadus-, kultuuriasutused andmeside alal veel?
Täname Teid abi eest!