EENeti kasutajaküsitlus 2001 - küsimustik

 1. Mitu arvutit on Teie asutuses?
 2. Mitu arvutit on Teie asutuses püsivalt Internetti ühendatud?
 3. Mitu inimest omab Teie asutuses juurdepääsu Internetile?
 4. Mis aastast Teie asutus Internetiteenuseid kasutab?
 5. Milleks Teie asutuses Internetiühendust kasutatakse?
  • elektronpostivahetuseks
  • asutuse enda teabe avaldamiseks Internetis
  • (õppe)tööks vajaliku info hankimiseks
  • juurdepääsuks kaugemal asuvatele andmebaasidele
  • uudiste lugemiseks
  • failide transportimiseks (ftp)
  • meelelahutuseks ja lõõgastuseks
  • ____________________________________________
 6. Kas olete praeguse Internetiühendusega rahul?
  • Jah, olen rahul
  • Ei ole rahul, sest __________________
 7. Kas Teie asutus vajaks kiiremat Internetiühendust?
  • Jah, vajab
  • Ei, sidekiirus on piisav
 8. Kas Teie asutusel on olnud probleeme sidekatkestustega?
  • Jah, sageli
  • Jah, vahel harva
  • Ei ole olnud
 9. Palun hinnake EENeti poolseid andmeside-alaseid nõuandeid.
  • Nõuanded on probleemide lahendamiseks piisavad
  • Nõuanded on probleemide lahendamiseks enamasti piisavad
  • EENeti-poolne nõustamine ei rahulda, sest ____________________
  • Meie asutusel ei ole EENeti nõu vaja olnud.
 10. Kas Teid rahuldab Teie asutuse sisese arvutivõrgu töökindlus?
  • Jah, rahuldab
  • Rahuldab, kuigi arvutivõrgu töös esineb häireid.
  • Ei rahulda
 11. Kas Teie asutuses on töötaja, kes vastutab arvutite ja lokaalvõrgu töötamise eest?
  • Jah
  • Ei
 12. Kas Teie asutuse töötajad on saanud Interneti-alast koolitust?
  • Jah, piisavalt
  • Jah, kuid vaja oleks lisakoolitust
  • Ei ole
 13. Millised on olnud positiivsed küljed koostöös EENetiga?
 14. Mis võiks olla EENetis teisiti korraldatud?
 15. Millist lisainformatsiooni Teie asutus EENeti kohta juurde vajab?
 16. Milliste kanalite kaudu soovite saada täiendavat informatsiooni andmeside ja Interneti kohta?
  • elektronpost
  • veebileheküljed
  • erialaajakirjandus ("Õpetajate Leht", "Arvutimaailm" jne)
  • päevalehed ("Postimees", "Päevaleht", "Äripäev" jne)
  • televisioon ja raadio
  • raamatud
  • otsepostitusega saabuvad voldikud, bukletid, broshüürid
  • kursused, õppepäevad, konverentsid
  • __________________________________________________
Järgmised küsimused on mõeldud vastamiseks neile asutustele, kel on soov aidata hariduse ja teaduse andmesidevõrgus pakutavaid teenuseid paremaks muuta. Vastamine nõuab pisut rohkem teadmisi arvutivõrkude ja teenuste toimimisest.

 

Kõigile, kes täidavad küsimustiku alltoodud osa, pakume kevadel 2001 osavõttu tasuta veebipõhisest kursusest 'Kuidas teha oma veebi'

 

 1. Mis on asutuse jaoks kõige olulisem elektronposti puhul?
  Palun järjestage kolm nõuet olulisuse järgi: 1=kõige olulisem; 2=olulisuselt järgmine; 3=olulisuselt viimane
  • privaatsuse tagamine
  • kasutamismugavus (ligipääs postkastile eri kohtadest - sealhulgas välismaalt - ja eri tarkvara abil)
  • paljude lisavõimaluste olemasolu (SMS teated, suunamised jne)
 2. Elektronposti puhul rahuldab meie asutuse vajadused selline teenus, nagu pakub näiteks http://mail.ee
  • see väide vastab tõele
  • see väide ei vasta tõele
  • ei oska vastata
 3. Asutuse kodulehekülge on vaja eelkõige selleks, et
  • pakkuda avalikkusele asutuse kohta infot
  • hoida seal asutusesiseselt vajalikku infot
  • __________________________________________________
 4. Asutuse kodulehekülje puhul peame oluliseks
  • et seal saaks kasutada paindlikke andmebaasilahendusi
  • et kodulehekülg oleks kõikjalt arvutivõrgust kiirelt kättesaadav
  • tehniliste nõuannete saamise võimalust väljastpoolt asutust (näiteks EENetist)
  • __________________________________________________
 5. Kui soovite osaleda veebipõhisel tasuta kursusel, palun kirjutage oma elektronpostiaadress:__________

Täname Teid abi eest!