Ajalooline materjal

Põhidokumendid | Juhatus ja nõukogud | Juhid ja töötajad | Logod | Muud materjalid

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet on asutatud 11. augustil 1993. aastal, mil kultuuri- ja haridusminister andis välja käskkirja nr 180 riikliku mittetulundusliku organisatsiooni EENet asutamise kohta ja kinnitas EENeti esimese põhikirja.

1997. ja 2011. aasta põhimääruste kohaselt oli EENet vastavalt Haridusministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) hallatav riigiasutus.

Seoses hariduse ja teaduse IKT valdkonna struktuuride ja juhtimise konsolideerimisega oma valitsemisalas andis HTM EENeti kui ettevõtte 12. aprillil 2013 tervikuna üle Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele (EITSA) ning HTM hallatav riigiasutus Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (registrikood 70005654) lõpetati 15.04.2013.

Alates 01.05.2013 kannab sihtasutus uut nime Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ehk HITSA. EENet on HITSA struktuuriüksus oma põhimäärusega ja jätkab EENeti klientide teenindamist senistel tingimustel.

HITSA struktuuriüksuse EENet põhimäärused ja strateegia