Kobararvuti ostmise riigihanke (viitenumber 115926) kohta esitatud küsimused ning hankija selgitused

Küsimus: Kas Hankija aktsepteerib pakkumust, kus emaplaadil on vaba vähemalt üks PCI Express (PCIe) versioon 2.0 x8 pesa täiskõrgusega (full-height) või madala (low-profile) kaardi paigaldamiseks, nõutud PCI Express (PCIe) versioon 2.0 x16 asemel?
Vastus: Kindlasti peab olema vähemalt üks vaba PCI Express (PCIe) versioon 2.0 x16 pesa.

Küsimus: Lisa 2 punktis 1.1.1 on öeldud, et pakutavate kobararvutite tuumade arv ühe seadmekapi ühiku kohta ei tohi olla väiksem kui 8. Lisa 2 punktis 2.4 on öeldud, et pakutav riistvara peab ära mahtuma hankija seadmeruumides asuvatesse kahte 42U seadmekappi. Kui pakkudes 2U servereid 2x4 tuuma protsessoritega saaks täidetud 160 CPU tuuma nõue toodud seadmekappide ruumide piires, kas siis antud kujul loetakse pakkumus siiski mittevastav, kuna 2U peale oleks kokku 8 protsessori tuuma?
Vastus: Tuumade arv ühe seadmekapi ühiku (1U) kohta ei tohi olla väiksem kui 8. Ühe korpuse mõõtmed võivad olla suuremad kui 1U, sel juhul on vajalik korpuse kohta vastavalt suurem tuumade arv. Kaks 42U seadmekappi määravad pakutavate korpuste kogumahu ülemise piiri.

Küsimus: Lisa 2 punktis 1.1.1.a on öeldud, et pakkumuses peab sisalduma kobararvuti sõlmede paigaldus Hankija seadmekappidesse. Kuna paigalduse sisu ei ole täpsustatud, kas siis selle all mõeldakse hangitavate sõlmede füüsilist paigaldust seadmekappidesse ilma omavahel kobararvutiks ja vooluvõrku ühendmise ning täiendavate seadistusteta?
Vastus: Lisa 2 punktis 1.1.1.a mainitud sõlmede seadmekappi paigaldamise all on mõeldud kobararvuti sõlmede füüsilist paigaldamist seadmekappidesse koos vooluvõrku ühendamisega (st õiged elektrivoolu juhtmed peavad sisalduma komplektis). Kobararvutiks ühendamise (LAN) ja operatsioonisüsteemi installeerimise teeb hankija.

Ettepanek: Muuta nõutud arvutussõlme minimaalmälu selliseks, et uusimate Inteli protsessoritega saaks saavutada parima arvutusvõimsuse. 5500-seeria protsessoritel on kasutusel 3-kanaliline mälukontroller ja mälu läbilaskevõime sõltub väga olulisel määral (üle 2 korra) sellest, mitu mälumoodulit on paigaldatud.
Vastus: Hanke hindamise tabelis (HD Lisa 4) hinnatakse rohkem mälumahtu sisaldavaid kobararvuti sõlmi kõrgemalt (mälu osakaal 10 punkti 100st).
EENeti spetsialistide hinnangul jääb mälukanalite ebaoptimaalsel täitmisel 5500-seeria protsessorite jõudluskadu olulisemate arvutusülesannete lahendamisel 10% piiridesse. Kui hilisemad testid näitavad, et jõudluskadu on märkimisväärne, hangib EENet täiendavad mälud ja/või jagab mälumoodulid seadmete vahel ringi. Hetkel hanke tingimusi mälu osas ei muudeta.

Küsimus: Kas võiksite palun täpsustada, milline on ostetava kobararvuti tulevane prognoositav kasutusaktiivsus? Piisab detailsusest: kas masinad töötavad 24x7 või tehakse arvutusi vaid tööajal ja kas masinaid kasutatakse kogu aeg mõne teadusmeeskonna/meeskondade poolt või on reaalsem olukord, kus masinate reaalset arvutusvõimsust läheb vaja vaid paaril päeval nädalas, ühel nädalal kuu jooksul, mõni muu muster? Milline oleks suhe ressursi kasutamisel 10-20% ulatuses ja 100% ulatuses vahel?
Vastus: Eesmärk on, et kobararvuti töötaks 24x7.