Riigihange (HD nr 9-3/216 11.04.2008)

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) kuulutas 12. aprillil 2008 välja avaliku pakkumismenetlusega riigihanke

Switchide ja optiliste moodulite ostmine

Riigihanke viitenumber on 105518 ja hanketeatega saab tutvuda riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/

Sellel lehel avaldab EENet täiendavat informatsiooni hankemenetluse kohta.


Täiendav informatsioon

Viimati uuendatud: 23. aprillil 2008

Küsimus:
Seadmete omavahelise võimaliku liidestamise ja ühtesobivuse tagamiseks palume kirjeldada olemasolevat infrastruktuuri, kuhu käesoleva hankega ostetavad seadmed liidetakse.

Vastus:
Olemasolev infrastruktuur on Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu EENet magistraalvõrk, mis hetkel töötab maksimaalselt gigabitise kiirusega kanalitel. Ostetavad seadmed liidetakse olemasoleva magistraalvõrguga.

Küsimus:
Kas kõik tarnitavad seadmed peavad olema uued, s.t. varem mitte kasutatud?

Vastus:
Jah, kõik tarnitavad seadmed peavad olema uued.

Küsimus:
Kas lisas 2. punktides 1.5.3 ja 1.7.2 mainitud ühilduvus tähendab seda, et seade peab olema ühildatav Cisco seadmetega? Või tähendab see seda, et hangitavad seadmed peavad olema omavahel "stackitavad"
1.5.3.Cisco StackWise ühilduv liides koos ühenduskaablitega
1.7.2.Cisco StackWise ühilduv liides koos ühenduskaablitega

Vastus:
Hangitavad seadmed peavad olema ühildatavad olemasolevate seadmetega, selleks on punktides 1.5.3 ja 1.7.2 nõutud Cisco StackWise ühilduv liides koos ühenduskaablitega.