Riigihange (HD nr 9-3/188 03.04.2008)

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) kuulutas 08. aprillil 2008 välja avaliku pakkumismenetlusega riigihanke

Magistraalvõrgu ruuterite ostmine

Riigihanke viitenumber on 105381 ja hanketeatega saab tutvuda riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/

Sellel lehel avaldab EENet täiendavat informatsiooni hankemenetluse kohta.


Täiendav informatsioon

Viimati uuendatud: 17. aprillil 2008

Küsimus:
Kas eesti keelde peavad olema tõlgitud ka Hankija poolt nõutud seadmete tootja sertifikaadid, tõendid ja kinnitused või võivad need olla ka inglise keeles? Kui nimetatud dokumendid peavad siiski olema tõlgitud eesti keelde, kas piisab pakkumisele allakirjutanud isiku tehtud ja kinnitatud tõlkest või peab tõlge olema teostatud ja kinnitatud tõlkebüroo või muu pädeva tõlgi poolt?

Vastus:
Kõik võõrkeelsed dokumendid, sealhulgas seadmete tootja sertifikaadid, tõendid ja kinnitused peavad omama eestikeelset tõlget, kusjuures originaal ja tõlge peavad olema klambriga ühendatud.
Kõigi võõrkeelsete dokumentide puhul piisab tõlkest, mille on allkirjastanud pakkumuse esitaja volitatud esindaja. Tõlge ei pea olema teostatud ega kinnitatud tõlkebüroo ega muu pädeva tõlgi poolt.