Riigihanke (viitenumber 132128) kohta esitatud küsimused ning hankija selgitused

 1. Küsimus 23.03.2012:
  A-I vahel on kaks sõltumatut marsruuti.
  1.5 Lahendus peab olema realiseeritud ühel optikakiupaaril.
  Kas üks optikakiupaar igal marsruudil?
  Vastus 26.03.2012:
  Kõigil lõikudel ja seega mõlemal marsruudil on üks optikakiupaar.

 2. Küsimus 23.03.2012:
  Sooviks saada lõikude vahelist optika budgetti (lõigu sumbuvust)
  Vastus 26.03.2012:
  Maksimaalne sumbuvus on kuni 0,24 dB/km.

 3. Küsimus 23.03.2012:
  Kas punkti seadmetel peavad olema dubleeritud toiteplokkid?
  Vastus 26.03.2012:
  Dubleeritud toiteplokke ei ole nõutud.

 4. Küsimus 23.03.2012:
  1.10 Gigabit Ethernet kliendiühendused peavad olema teostatud ühekiuliste single-mode Gigabit Ethernet moodulite abil (moodulite paar TX:1550nm/RX:1310nm ja TX:1310nm/RX:1550nm)
  Kas tarnija peab tarnima moodulite paari, või ainult mooduli mis läheb C/DWDM seadmesse?
  Vastus 26.03.2012:
  Tarnima peab ainult C/DWDM seadmesse mineva mooduli.

 5. Küsimus 29.03.2012: Palun lahti seletada punkt
  1.8. Lahendus peab võimaldama vahepunktides seadmeid täiendamata lisada otspunktide A ja I vahele vähemalt 5 10Gigabit kanalit mõlemal marsruudil
  Mida tähendab seadmeid täiendamata?
  C/DWDM lahendus punktides koosneb kolmest põhikomponendist:
  1. Optika filtrid, (add drop mux)
  2. Seadme kest management moodulitega
  3. Optika kaartidest -moodulitest, mis kas termineerivad, võimendavad või regenereerivad signaalid.
  Mis komponentide kohta käib nõue seadmeid täiendamata?
  Kas on silmas peetud, et seadme kast koos haldusmoodulitega peab võimaldada lisada vajaliku arvu optika filtreid ja või optika kaarte -mooduleid, et vajadusel lisada otspunktide A ja I vahele vähemalt 5 10Gigabit kanalit mõlemal marsruudil?
  Vastus 02.04.2012:
  Hankija eeldab, et pakutakse vahepunktides kogu kanali signaali võimendusel põhinevat lahendust. Juhul, kui Pakkuja eelistab vahepunktides signaali termineerida või regenereerida, peavad pakutavas lahenduses sisalduma lisaks vahepunktides 5 kanali signaali regenereerimise moodulid.

 6. Küsimus 09.04.2012:
  Oleme aru saanud, et Hankija on planeerinud peamagistraalühendused luua optikakiupaaril, kuid kliendiseadmed on planeeritud ühe optikakiu peale ning seepärast eksisteerib ka vajadus SFW SFP (1310/1550) liideste jaoks.
  Kas Hankija on selliselt planeerinud?
  Vastus 10.04.2012:
  Jah

 7. Küsimus 09.04.2012:
  Kui ülalkirjeldatu peab paika, siis kas Hankija aktsepteerib lahendust, et esmalt luuakse ühendused tavaliste SFP liidestega ning Q4/2012 vahetatakse need SFW SFP(1310/1550) liideste vastu välja?
  Vastus 10.04.2012:
  Jah

 8. Küsimus 12.04.2012:
  Kas kliendi ühenduste moodulite paari TX:1550nm/RX:1310nm ja TX:1310nm/RX:1550nm asemel sobivad ka TX:1490nm/RX:1310nm ja TX:1310nm/RX:1490nm?
  Vastus 12.04.2012:
  Jah, sobivad ka TX:1490nm/RX:1310nm ja TX:1310nm/RX:1490nm moodulid, kui nad töötavad paaris TX:1310nm/RX:1550nm ja TX:1550nm/RX:1310nm moodulitega.

 9. Küsimus 27.04.2012:
  Kas tohib lisaks eestikeelsele tehnilisele kirjeldusele lisada põhjalik tootekirjeldus inglise keeles?
  Vastus 30.04.2012:
  Põhjalik tootekirjeldus inglise keeles ei ole pakkumuse osana vajalik. Lisatud reklaamprospektid võivad olla võõrkeelsed.

 10. Küsimus 30.04.2012:
  Kas on aktsepteeritav ka kolme viimase auditeeritud aasta netokäivete summa mitte väiksem kui 3milj EUR?
  Vastus 01.05.2012:
  Jah

 11. Küsimus 30.04.2012:
  Erinevate riiklike pühade tõttu eri riikides, ei ole jõudnud pakkumiseks vajalikke hindu veel kokku saada. Kas on võimalik pikendada hanke tähtaega 10. maini 2012?
  Vastus 01.05.2012:
  Hankija ei muuda pakkumuste esitamise tähtaega.