Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk

     

Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel

Projekti nimi: Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine
Projekti number: 2014-2020.4.01.17-0275
Projekti algus ja lõpp: 01.05.2017 – 01.05.2019
Projekti summa: 546 250 €

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk on Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt.
www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/infrastruktuuride-toetamine/

Projekti kontaktisik on HITSA EENeti võrguosakonna juhataja Urmas Lett.
Küsimustega palume pöörduda eenet@eenet.ee

Projekti lühitutvustus

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine – 546 000 eurot
Taotleja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)
Suurendatakse optilise magistraalvõrgu läbilaskevõimet, mis kasvatab andmekanalite hulka Tallinna ja Tartu vahel, Tallinnas TTÜ ja KBFI suunal, Tartus TÜ ja Tartu Observatooriumi suunal. Tallinna ja Tartu vahel pannakse käima uued kanalid Eesti teadusarvutuse infrastruktuuri (ETAIS2) projekti tarbeks. Kaasajastatakse magistraalvõrguruuterid, mis kindlustab Eesti teaduse ja hariduse optilise magistraalvõrgu kasutajatele stabiilse ja laiendatava andmesideühenduse vähemalt järgmiseks kaheksaks aastaks.
Eesti teadlastele ja avalikule sektorile tehakse kättesaadavaks Copernicus programmi raames orbiidile saadetavate Maa jälgimise satelliitide andmevood.
Allikas

Projekti I etapp

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk 2011-2014


Viimati uuendatud: 31.08.2018