Ettekirjutised AIP-dele

Avalik internetipunkt (ehk AIP) on paik, kus

  1. kõigil soovijatel on AIP lahtiolekuaegadel (vähemalt igal tööpäeval 4 tundi) võimalus pääseda tasuta arvuti juurde ning kasutada seal tasuta mitmesuguseid võrguteenuseid (WWW, e-post, ftp, jne.).
  2. pakutakse konsultatsiooni ja viiakse läbi koolitust Interneti kasutamiseks.

Seejuures võivad AIP ülalpidamiskulude katmiseks olla osa teenuseid ka tasulised (väljatrükkimine, koolitus, ruumide rentimine väljaspool lahtioleku aegu, jms.).