Hariduse Tehnoloogia Sihtasutus

juuli 2019

29.07.2019
Eelteade: 02.08.2019 alates kell 14:00 Tartus, Lai 29 ühenduste kolimine
18.07.2019
Eelteade: 18.07.2019 kell 22:00 5-minutiline teenuste katkestus
08.07.2019
Eelteade: 20.07.2019 kl 12-24 võrgutöödest Tartus, Lai 29 tingitud sidekatkestused

TNC19

Magistraalvõrk ja kanalite koormus

Võrgukaart/Map of network

Looduskaamerad

Nature cameras