Hariduse Tehnoloogia Sihtasutus
24.09.2018
NORDUneti 2018. aasta konverentsi ettekanded online

TNC19

Magistraalvõrk ja kanalite koormus

Võrgukaart/Map of network

Looduskaamerad

Nature cameras