Hariduse Tehnoloogia Sihtasutus

jaanuar 2017

30.01.2017
Eelteade: võrguseadmete hooldustööd 02.02.2017 kl 17-18
01.01.2017
Kokkuvõte Eesti akadeemilise võrgu hetkeseisust ja kasutajaskonnast aastavahetusel 2016/2017

TNC19

Magistraalvõrk ja kanalite koormus

Võrgukaart/Map of network

Looduskaamerad

Nature cameras