Hariduse Tehnoloogia Sihtasutus
12.06.2016
Otseülekanded võrgukonverentsilt TNC16

TNC19

Magistraalvõrk ja kanalite koormus

Võrgukaart/Map of network

Looduskaamerad

Nature cameras