Campus Best Practice

"Campus Best Practice" (CBP) oli osaks GÉANTi projekti GN4-1 võrgutegevusest "Status and Trends", mis toetas rakkerühmade ja spetsiifiliste huvigruppide kaudu innovatsiooni loomist, tagades sellega akadeemiliste kogukondade ökosüsteemi toimimise.

Eesmärgid

 • Abistada ülikoolivõrkude parima kasutusviisi omaksvõtmist ja levitamist
 • Sünkroniseerida teadus- ja haridusvõrkude saavutusi
 • Leida vahendid parima kasutusviisi soovituste andmiseks ja säilitamiseks

Tegevusvaldkonnad

 • füüsiline taristu
 • traadita võrgu taristu
 • ülikoolivõrgud (campus networking) - ruuterid, kommutaatorid jm
 • turvalisus
 • võrgumonitooring
 • reaalajaside (real-time communications)

Haridusvõrkude parima kasutusviisi soovituste dokumendid
Campus Best Practice plakat

Töögrupid

GÉANTi kogukonnas on ülikoolivõrkude parimat kasutusviisi levitatud alates 2009. aastast. EENet liitus tegevusega 2015. aastal ning tegi GN4-1 projektis koostööd Soome, Norra, Prantsusmaa, Portugali, Tšehhi, Ukraina, Serbia, Armeenia, Valgevene, Bulgaaria, Gruusia, Makedoonia, Montenegro ja Moldova akadeemiliste võrkudega. Eesti töögrupp kohtus GN4-1 jooksul kolm korda.

Tegevused 01.05.2015-31.04.2016

 • Jätkati dokumentide koostamist eelmiste projektide temaatika alusel, tehes koostööd muude sarnaste projektidega maailmas.
 • Tegevusega liitus laiem akadeemiliste võrkude kogukond.
 • Suurenes akadeemiliste võrkude ja ülikoolivõrkude koostöö.
 • Kogukonna kaasamiseks aruteludesse ja aktiivsesse osalusse esitleti töö tulemusi seminaridel, koolitustel ja konverentsidel.
 • Temaatika laiemaks levitamiseks katsetati CBP-Akadeemiat.

Taust ja olulisus

Tipptasemel teenuste parima kasutusviisi järgimine tagab akadeemiliste andmesidevõrkude ja GÉANTiga ühendatud asutuste arengu (üli)koolide võrkudeni välja.

Akadeemiliste võrkude saavutuste sünkroniseerimine on vajalik teenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.